Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 96

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 9 van 10 )   VOLGENDE   LAATSTE
Stuten, Johanna te (1829-????) - geestelijke gezondheidszorg,

stond in 1892 als eerste patiënte op tegen de mishandelingen die haar in een gesticht ten deel vallen. Haar brochure over het ’Haagsche Krankzinnigengesticht’ veroorzaakte een politiek sc
Den Haag

Tibout, Nel  (1899-1968) - jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg

werd in 1928 leidster van het eerste Medisch Opvoedkundige Bureau in Amsterdam, waar zij zich ook als psychiater en psychoanalytica vestigde. Deze functies vervulde zij 20 jaar.
Amsterdam

Trimbos, Kees  (1920-1988) - geestelijke gezondheidszorg,

werd bekend als geestelijk bevrijder van rooms-katholiek Nederland en ontwikkelde zich als hoogleraar tot een criticus van de medisch georienteerde psychiatrie.
Nederland

Verlaan , Krijnie  (1931-2016) - emancipatie, volksontwikkeling

ontwikkelde als vormingsleidster in Noord-Holland de cursus Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving (VOS-cursus). Tienduizenden vrouwen gaven hun levens na deze cursussen een nieuw perspectief.
Heiloo

Verwey-Jonker, Hilda  (1908-2004) - wetenschap, openbaar bestuur

was een der eerste vrouwelijke sociologen, zeer betrokken bij de ontwikkeling van het maatschappelijk werk, stond altijd op de bres voor emancipatie van mensen en muntte het woord ’allochtoon’.


Vogelaar, Ella  (1949-2019) - samenlevingsopbouw, openbaar bestuur

zette zich als minister wonen, wjken & integratie in voor een actief ’integraal’ wijkenbeleid, waarin bewoners en professionals een sterke stempel drukken op de koers en de uitvoering.
Utrecht

Went, Louise  (1865-1951) - maatschappelijk werk, armenzorg

richtte in 1899 eerste beroepsopleiding voor maatschappelijk werk op, was woningopzichteres en directrice N.V. Bouwonderneming Jordaan.
Amsterdam

Wielen, Henk van der (1903-1990) - volksontwikkeling,

nam in 1931 mede het initiatief tot de eerste volkshogeschool Allardsoog en droeg met zijn visie en enthousiasme gestaag bij aan de uitbouw van de volkshogescholen.
Friesland

Wilk, Hans van der (1938-) - geestelijke gezondheidszorg,

werd meermalen opgenomen, zette zich in voor rechtspositie van cliënten, was eerste ‘ervaringsdeskundige’ Pandora-directeur en stond aan de wieg van het Landelijk Patiënten Consumenten Platform.
Amsterdam

Willems, Piet  (1928-2004) - opbouwwerk, sociaalcultureel werk

iconisch prototype van een bevlogen buurt- en opbouwwerker, tussen 1975 en 1989 voorman van het basisdemocratisch Welzijnsproject Den Bosch-Oost.
Den Bosch

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 9 van 10 )   VOLGENDE   LAATSTE