NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 13

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 2 )   VOLGENDE   LAATSTE
Bellemakers, Conny  (1960-2014) - gehandicaptenzorg, emancipatie

Conny Bellemakers was tot haar 28e kerngezond, getroffen door MS ontpopte ze zich tot een belangrijk denker en publiciste over zelfregie. Als ’disabilityactivist’ stond ze aan de wieg van het PGB.
Roermond

Berckelaer-Onnes, Ina van (1942-) - ontwikkelingsstoornissen in het bijzonder autisme, wetenschap

was hoogleraar orhopedagogiek en verricht pionierswerk om de kennis van autisme onder een breed publiek te verspreiden. Zij nam ook het intiatief tot de Canon autisme.
Leiden

GEADOPTEERD!
Bladergroen, Wilhelmina J.  (1908-1983) - pedagogisch werk, speciaal onderwijs

hoogleraar orthopedagogiek, oprichtster van de eerste school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom-school) en warm pleitbezorgster om spelende kinderen volop ruimte te geven.
Groningen

Blankenberg, Louis  (1852-1927) - armenzorg, charitas

richtte in Amsterdam Liefdadigheid naar Vermogen op, stond aan de wieg van het Tijdschrift voor Armenzorg.
Amsterdam

GEADOPTEERD!
Boddaert, Elisabeth  (1866-1948) - jeugdzorg, pedagogisch werk

wegbereider van de buitenschoolse opvang voor verwaarloosde jeugd, grondlegger van de Boddaertcentra die meer dan honderd jaar hebben bestaan.
Amsterdam

Boer, Jo  (1906-1985) - opbouwwerk,

was directeur Stichting Opbouw Drenthe, introduceerde het Amerikaanse community development, schreef in 1960 eerste Handboek over maatschappelijk opbouwwerk.
Assen

GEADOPTEERD!
Boer, Pier de  (1884-1945) - onderwijs, verstandelijke gehandicaptenzorg

zette zich als eerste ’ambtenaar van de nazorg’ enorm in om kinderen na het buitengewoon lager onderwijs aan werk te helpen, ondermeer door aparte werkinstellingen op te richten.
Amsterdam

GEADOPTEERD!
Boer, Nico de (1955-2019) - sociaal werk, wetenschap

publiceerde over wijkgericht werken en de institutionele geschiedenis van het welzijnswerk, muntte in 2011 het begrip ’Burgerkracht’ in een spraakmakend essay.
Amsterdam

Boerma-Bähler, Gezina  (1874-1953) - opbouwwerk, sociaalcultureel werk

richtte in het Drentse Paterswolde in 1915 het eerste dorpshuis in Nederland op en stond aan de wieg van de latere Stichting Opbouw Drenthe.
Paterswolde (Dr)

Boerwinkel, Feitse  (1906-1987) - maatschappelijk werk, sociaal werk

tussen 1953 en 1971 directeur van Academie Kerk en Wereld (later sociale academie De Horst) en inspireerde velen met zijn boek Inclusief denken en zijn ’open’ religiositeit. .
Amersfoort

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 2 )   VOLGENDE   LAATSTE