NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
2024 Kan het verleden helpen?
Symposium over erfgoed en sociaal werk - 13 juni 2024
    homepage   volgende   laatste
EEN GESLAAGD SYMPOSIUM

Ruim 80 deelnemers bezochten donderdag 13 juni het symposium over sociaal werk en erfgoed. Ze vonden het een inspirerende en informatieve bijeenkomst. Met als conclusie dat de werelden van het sociaal werk en het erfgoed in de leefwereld van mensen elkaar snel overlappen en daardoor veel voor elkaar kunnen betekenen. Hieronder vind je de presentaties en verslagen van de verschillende onderdelen en workshops.

Een totaal verslag vind je hier.

Een eerste impressie van BPSW-directeur Jan Willem Bruins vind je hier.13 juni 2024: 13.00–17.30 uur

symposium over erfgoed en sociaal werk

Kan het verleden helpen?PROGRAMMA

13.30 - 14.30 PLENAIR

• Sociaal werk en geschiedenis - Jos van der Lans, Canon sociaal werk (ppt, tekst)

• Erfgoed, het sociaal domein en de Faro-agenda - Jeroen Overweel, Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Faro team (ppt, tekst)

• Zorgzaam erfgoed in Vlaanderen - Celien Stevens, Zorgzaam Erfgoed Vlaanderen, KADOC (ppt, tekst)

14.45 - 15.45 WORKSHOPS

#1 BUURTWERK & GEMEENSCHAPSVORMING
Hoe kunnen de geschiedenis van een buurt en buurtherinneringen een rol spelen in lokale gemeenschapsvorming en wijkontwikkeling?
Inbreng onder meer van: • Kristel Jeuring - LSA bewoners; • Esther Starkenburg - Erfgoed Leiden en Omstreken (ppt); • Daniel Metz - Museum zonder muren (ppt); • Jouke van der Werf - Project buurtdragers en buurtmakers in Poelenburg Peldersveld Zaanstad (ppt).
#2 STORYTELLING & ORAL HISTORY
Hoe kan je verhalen en levenservaringen optekenen en gebruiken in sociaal werk?
Inbreng onder meer van: • Linda Malherbe - Verhalenhuis Belvédère Rotterdam; • Anton van Rensen - Historytelling • Minka Bos In mijn buurt - leren door ontmoeting
#3 OUDE INSTELLINGSTERREINEN, HISTORISCHE GEBOUWEN & MODERNE ZORGPRAKTIJKEN
Kunnen oude inrichtingsterreinen en historische gebouwen hun geschiedenis laten spreken in de hedendaagse zorg?
Inbreng onder meer van: • Michael Kolen - geestelijk verzorger Zorginstelling Prisma & Landpark Assisië; • Truus Miske en Filip Stokebrook - Lentis Erfgoed; • Peter de Groot, ex bestuurder Nieuw Woelwijck.
#4 OBJECTEN, VOORWERPEN & HERINNERINGEN
Hoe het ophalen en delen van herinneringen kunnen helpen om mensen bij elkaar te brengen, lief en/of leed te delen of met meer begrip sociaal werk te doen?
Inbreng onder meer van: • Sylvia van Dam Merrett - Feest van Herkenning en muziek; • Jeanny Vreeswijk - Ben Sajetcentrum – verhalentafels; Fresco Sam-Sin - Things That Talk.
16.00 - 16.45 SLOT: PANELGESPREK

Wat moet er gebeuren om de erfgpoedwereld en het sociaal domein vloeiender op elkaar te betrekken? Welke initiatieven zouden daar aan kunnen bijdragen? Een afsluitend gesprek onder leiding van Jos van der Lans.

Openingsstatement:
Frans Soeterbroek, auteur van het RCE-essay: Erfgoed als middel
Panelleden:
Jan Willem Bruins - directeur BPSW, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
Machteld Linssen - programmamanager-Faro
• Paul van Trigt - historicus Universiteit Leiden
Organisatie:
Canon sociaal werk

in samenwerking met:
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE/Faro-team)
Movisie/Tijdschrift voor sociale vraagstukken
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

In een unieke historische locatie:

Bartholomeus Gasthuis (sinds 1367)
Lange Smeestraat 40 ▌3511 PZ Utrecht

Dagvoorzitter Jos van der Lans sluit het symposium af. Rechts historicus Paul van Trigt.

Publicatiedatum: 01-02-2024
Datum laatste wijziging :25-06-2024
Extra

Ontroerende en indrukwekkende huldiging van erfgoeddragers in 2018 - Project In mijn Buurt. Klik op de afbeelding.
Aanvullend materiaal
Links
Video

YouTube, 4 oktober 2023 | BARTHOLOMEUS GASTHUIS Lopend door de Lange Smeestraat kan het indrukwekkende pand van zorginstelling Bartholomeus Gasthuis niemand ontgaan. Opgericht in de veertiende eeuw om nooit meer te verdwijnen. Voor onze serie De Oudste Steen Boven gingen we naar binnen en ontdekten we de monumentale pracht die achter de voordeur schuilgaat.

YouTube, 19 jun 2020 | Michaela Hanssen vertelt over erfgoedparticipatie en het verdrag van Faro.

YouTube, 6 mei 2020 | Een kijkje bij fort WKU in Houten in het kader van het Verdrag van Faro. Het fort is een rijksmonument en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

    homepage   volgende   laatste