NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
ALLE BEETJES HELPEN

De Canon sociaal werk bestaat bijna twintig jaar en dat heeft 25 canons, 750 vensters en jaarlijks meer dan een half miljoen bezoeken opgeleverd. Voor een vrijwilligersorganisatie zonder structurele financiering is dat geen geringe prestatie. Maar het onderhouden en steeds verder ontwikkelen van deze website kost natuurlijk wel geld, dat we via projecten en Canon-boeken met de nodige inspanningen elk jaar weer bijeen sprokkelen.

Na al die jaren vinden we dat we gebruikers met gerust hart ook om een financiële bijdrage kunnen vragen. Het hoeft niet veel te zijn, alle beetjes helpen, want met uw donatie kunnen we ons werk blijven doen, de Canons up-to-date houden en nieuwe projecten ontwikkelen.

Doneer dus, zodat we de kwaliteit kunnen leveren die u inmiddels van ons gewend bent.

Doe een donatie

Vul uw gegevens in*:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
E-mailadres:
Bedrag:
 

Wilt u langs traditionele weg het geld gewoon overmaken? Dat kan. Boek dan het door u gewenste bedrag over op: NL25 TRIO 0254 4461 08 ten name van Vereniging Canon Sociaal Werk, Amsterdam, onder vermelding van 'donatie' en uw mailadres.

* Gebruik van uw persoonlijke gegevens gebeurt volgens de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De informatie wordt alleen gebruikt voor verenigingsdoelen en zal nimmer worden verstrekt aan derden. Zie ons privacybeleid.