NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
CANON BEROEPSVERENIGINGEN ‘Een waarborg voor vlotte professionalisering vormt de beroepsorganisatie. Dáár is het, dat in elke volgroeide professie de solidariteit en de homogeniteit der beroepsbeoefenaren, tijdens de opleiding ontstaan, wordt bevestigd. Dáár is het, dat de beroepsnormen worden uitgewerkt en gehandhaafd, waar zich een autonoom groepsrecht kan ontwikkelen en waar de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd.’
Socioloog J.A. van Doorn in Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1961


1903

1904

1947

1958

1962

1969

1970

1970

1974

1978

1981

1988

1989

1990

1998

2003

2004

2008

2015

2022

De Canon beroepsverenigingen sociaal werk is op 24 november 2022 gepresenteerd ter gelegenheid van het 75-bestaan van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), met inbegrip van al haar voorgangers. Tegelijk met deze digitale versie is er een boekeditie verschenen. Beide zijn het resultaat van een samenwerking tussen de redactie van de Canon sociaal werk en de BPSW, die het realiseren van deze Canons financieel mogelijk maakte. Suggesties voor verbetering en aanvullingen worden zeer op prijs gesteld: info@canonsociaalwerk.eu.