NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
GEVRAAGD: OP- & AANMERKINGEN

Wij noemen de website Canonsociaalwerk.eu een wikipendium, een combinatie van wikipedia en compendium. Het is een kenniscollectie die van onderop, door gebruikers en deskundigen wordt opgebouwd. Dat gaat niet alleen om de inhoud van Canons, maar ook om de details, de links, de literatuurverwijzingen, de afbeeldingen, de foutmeldingen, alles. Alleen met elkaar kunnen we de kwaliteit van de Canon op niveau houden. De redactie nodigt daarom iedereen uit om alles, zelfs het ogenschijnlijk onbenulligste detail te melden. Daar worden we alleen maar beter van.

Stuur een mail naar: info©canonsociaalwerk.eu