NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Privacybeleid Vereniging Canon sociaal werk

De Vereniging Canon sociaal werk gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die mensen aan ons doorgeven. Wat dat betreft verandert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt, niets aan ons beleid. Wij gingen altijd al zorgvuldig om met uw privacy. De AVG vraagt ons om dat beleid nog eens expliciet te vermelden en dat doen we natuurlijk graag.

Vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat we uw gegevens niet ongevraagd doorgeven aan derden. Van verkoop van gegevens zal nooit en te nimmer sprake zijn. Mocht u desondanks iets tegenkomen op onze website waarvan u vindt dat het niet of onvoldoende aan de wettelijke richtlijnen voldoet, aarzel dan niet om dat te melden via info©canonsociaalwerk.eu.

Vrienden / donateurs
 1. De Vereniging Canon sociaal werk verzamelt de volgende gegevens van haar leden en donateurs: naam, e-mailadres, adres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de leden/donateurs te informeren en te kunnen bereiken (bv. informeren over activiteiten, verzenden van de nieuwsbrief, contributie innen).
 2. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene lid/donateur is van de Vereniging Canon sociaal werk. Bij opzegging worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.

Auteurs
 1. De Vereniging Canon sociaal werk verzamelt de volgende gegevens van haar auteurs: naam, website en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om auteurs te kunnen informeren en te bereiken.
 2. Om rechtstreekse interactie en communicatie tussen auteurs en hun lezers/bezoekers van de website mogelijk te maken zijn de onder 1. Vermelde gegevens openbaar toegankelijk op de pagina auteurs.
 3. Auteurs hebben hiervoor toestemming gegeven. Van die auteurs die vermelding niet op prijs stellen zijn de gegevens niet opgenomen dan wel verwijderd.
 4. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene geregistreerde auteur is van één van de Canons van de Vereniging Canon sociaal werk. Bij opheffing en/of verwijdering van vensters of op verzoek van de auteurs worden de gegevens van de betrokkene verwijderd.

Nieuwsbrief
 1. De Vereniging Canon sociaal werk verzamelt de volgende gegevens voor het verzenden van haar nieuwsbrief: naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld, omdat dit nodig is om de nieuwsbrief te verzenden.
 2. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene op de verzendlijst staat van Vereniging Canon sociaal werk. Bij opzegging worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd.

Reacties (op Canons via de menuknop ‘Reacties’)
 1. De Vereniging Canon sociaal werk biedt bij elke Canon de mogelijkheid aan bezoekers om te reageren. Daar kan een formulier gebruikt worden, waarbij naam en e-mailadres dienen te worden ingevuld.
 2. Deze reactie wordt inclusief naam en e-mailadres op deze pagina openbaar gemaakt. Zodat ook andere bezoekers kennis kunnen nemen van de opmerking en daarop weer kunnen reflecteren.
 3. Bewaartermijn van de gegevens: vijf jaar. 

Betalingen
 1. Gegevens die tot ons komen via bestellingen en betalingen van boeken of andere producten worden opgeslagen in onze financiële administratie.
 2. De bewaartermijn van deze gegevens komt overeen met de verplichting van de zijde van de Belastingdienst om de financiële boekhouding over een langere termijn voor controle beschikbaar te houden. Momenteel bewaren wij de financiële administratie voor een periode van tien jaar.

Algemeen
 1. De lijsten met de persoonlijke gegevens zijn alleen in te zien door de leden van de redactie die deze gegevens nodig hebben. Ten overvloede: gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.
 2. De gegevensdragers waarop deze lijsten zijn opgeslagen, zijn beveiligd (met behulp van gebruikersnamen en wachtwoorden). Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die computer. Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgeraakte USB-stick of een gestolen of gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.
 3. Alle betrokkenen kunnen inzage krijgen in de gegevens die Vereniging Canon sociaal werk van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.

Amsterdam / Antwerpen
16 mei 2018