eregalerij Toelichting Nomineren Adopteren Canon Toon allesof selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 11

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 2 )   VOLGENDE   LAATSTE
Kamphuis, Marie  (1907-2004) - maatschappelijk werk, onderwijs

pionierde met social case work na de Tweede Wereldoorlog, grondlegster van het professioneel maatschappelijk werk.
Amsterdam, Groningen

Kempenaar, René  (1954-2007) - jongerenwerk,

doceerde vechtsporten, kwam in het jongerenwerk terecht en stimuleerde het talent van rappers als Ali B., DRT, JayTee en Raymzter.
Almere

Keppler, Arie  (1876-1941) - volkshuisvesting,

onder zijn energieke leiding werden er in Amsterdam tot 1935 ruim 30.000 woningen gebouwd en werd Amsterdam en de Amsterdamse school voortrekker van de Nederlandse volkshuisvesting.
Amsterdam

Kerdijk, Arnold  (1846-1905) - openbaar bestuur, wetenschap

sociaal-liberaal en politicus, pleitte eind 19e eeuw voor sociale hervormingen, was hoofdredacteur van het Sociaal Weekblad.
Amsterdam

Kersten, Corrie  (1939-) - ontwikkelingsstoornissen i.h.b. autisme,

Icoon voor mensen met autisme; oprichtster Kinderhuis & Boerderij in Reek (NB), een unieke plek voor kinderen met autisme die na hun verblijf in een behandelsetting een thuis nodig hebben.
Reek

Kingma, Teake (Taco)  (1920-1994) - verstandelijke gehandicaptenzorg,

was de pionier van de professionele zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Friesland (circa 1950-1980). Hij legde de basis voor veel nieuwe voorzieningen.
Leeuwarden

Klaren, Uilke Jans  (1852-1947) - kinderopvang, pedagogisch werk

pionier van de speeltuinbeweging, baldadig gedrag van arbeiderskinderen lag niet aan hun milieu, maar aan een groot gebrek aan goede speelruimte.
Amsterdam

Klootsema, Jan  (1867-1926) - jeugdzorg, wetenschap

grondlegger van de orthopedagogiek, publiceerde als adjunt-directeur van het Rijksopvoedingsgesticht in Alkmaar het eerste overzicht van ’kindergebreken’.
Alkmaar

Knappert, Emilie Charlotte  (1860-1952) - maatschappelijk werk, opbouwwerk

nam initiatief tot buurthuis Ons Huis in 1894, richtte in 1899 eerste opleiding voor maartschappelijk werkers op, waarvan ze directrice werd.
Amsterdam

Kohler, Daniël  (1863-1918) - speciaal onderwijs, verstandelijke gehandicaptenzorg

startte als hoofdonderwijzer in 1896 een proef met een ’bijklasse’ voor kinderen die extra ondersteunig nodig hadden en stond daarmee aan de wieg van de ontwikkeling van het speciaal onderwijs.
Rotterdam

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 2 )   VOLGENDE   LAATSTE