NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni


1800

1823

1887

1890

1910

1915

1915

1916

1928

1948

1950

1958

1971

1981

1981

1982

1990

1995

1995

1997

2009

2009

2011

2013

2014
De Canon Reclassering in Nederland biedt een overzicht van de geschiedenis van tweehonderd jaar reclassering. De Canon is ontwikkeld met steun van de Stichting Nationale Reclasserings Aktie en de lectoraten 'Werken in justitieel kader' en 'Geschiedenis van sociaal werk' van Hogeschool Utrecht. Op 25 november 2015, op het Lustrumcongres 'Het vakmanschap van de reclasseringswerker', werd de Canon officieel aangeboden aan de directeuren van Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en Verslavingszorg GGZ. Suggesties voor verbetering en aanvulling zijn welkom. (info©canonsociaalwerk.eu)


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / Onderhoud door Rstyle