NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Sociaal werker van het jaar Sinds
2011
Procedure
Organisatie
Achtergrond
Overzicht
Sorteren op jaar 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
Op winnaar
 Overzicht
Yamina Ayadi

2023

Yamina Ayadi
Functie ten tijde van verkiezing: Linkwerker Team Toekomst

Uit het juryrapport: “Yamina is een inspirerend voorbeeld: als ervaringsdeskundige werkte zij zich op tot vakbekwaam sociaal werker. Zij laat zien dat het waardevol is om te leren en te werken in je eigen leefomgeving. Daarmee motiveert ze ook anderen om sociaal werker te worden.


Yamina: 'Mijn Team Toekomst-collega’s voelden het als waardering voor wat we in Delfshaven doen. De organisatie werd ineens gezien en erkend door ander organisaties in het werkveld. Mijn uitverkiezing heeft in Rotterdam geholpen om nieuwe zaadjes te zaaien voor ons werk.'

Meer informatie

Juul van Schaijk

2023

Juul van Schaijk
Functie ten tijde van verkiezing: Schoolmaatschappelijk werker Voortgezet Onderwijs

Uit het juryrapport: Juul werkt als schoolmaatschappelijk werker, organiseert activiteiten, geeft telefonisch advies en heeft een voortrekkersrol bij Loket Wegwijs. Een allrounder die zowel in de uitvoering werkt als zich bezighoudt met beleid. Zij is inspirerend, ondernemend en innovatief - een professional die de breedte van het sociaal werk laat zien.


Juul: 'Dankzij de verkiezing ben ik mijn werk nog leuker gaan vinden! In het jaar van mijn nominatie ben ik me ook nog meer bewust geworden van de impact en de meerwaarde van ons werk, en dat maakt het werken in het sociaal domein nog mooier.'

Meer informatie

Redouan El Khayari

2022

Redouan El Khayari
Functie ten tijde van verkiezing: sociaal werker bij Wijkz, onderzoeker sociaal werk Haagse Hogeschool

Uit het juryrapport: ‘Redouan heeft een sterke visie op sociaal werk en kan dit ook uitdragen. Als jongerenwerker in het uitvoerend werk en als docent voor aankomende generaties sociaal werkers, verbindt hij wetenschap en praktijk. Hij is sterk in methodisch werken, communicatievaardig en een echte verbinder.’


Redouan: ‘Wij zouden als sociaal werkers veel meer moeten meebeslissen. Mijn ambitie als Sociaal Werker van 2022 is om sociaal werk te committeren aan de internationale mensenrechtenverdragen. Om daarmee de positie van het sociaal werk te versterken aan de besluitvormingstafel.’

Meer informatie

Nadine de Koning

2022

Nadine de Koning
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal Werker/Jongerenwerker Welzijnskwartier Katwijk

Uit het juryrapport: '‘Nadine is een ”out of the box” denker. Het lukt haar om als sociaal werker met preventief oogmerk zichtbaar te zijn. Daarbij schuwt ze rauwe thema’s niet, zoals bij het project Shitzooi! Haar motto: beter een jongerenwerker die bij je langskomt dan de politie.'


Nadine: 'Het leukste was dat familie, vrienden, collega's, jongeren en netwerkpartners zo ontzettend meeleefden. Heel gek om mijn hoofd groot op een campagneposter te zien. Daardoor spraken mensen mij aan, bij de bakker, in de snackbar en op straat.'

Meer informatie

Marjolein Harkisoen-Laponder

2021

Marjolein Harkisoen-Laponder
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker Incluzio Leiderdorp

Juryrapport: ‘Marjolein brengt haar kennis van het brede sociaal domein op verschillende vlakken, waaronder GGZ en de 18-/18+ overgang in balans met grote menselijke betrokkenheid. Een moderne en goed geoutilleerde sociaal werker.’

Marjolein: 'Het was een onvergetelijke ervaring om samen met cliënten en buurtbewoners vlogs te maken over de meerwaarde van het sociaal werk. Het was uitdagend om uit mijn comfortzone te treden en mijn werk visueel te maken voor een breed publiek.'

Meer informatie

Bojoura Gjaltema-Hoekstra

2021

Bojoura Gjaltema-Hoekstra
Functie ten tijde van verkiezing: Projectmedewerker Huis voor Taal, Welzijn Lelystad

Juryrapport: ‘Bojoura's inzet en initiatieven op het gebied van taalontwikkeling zijn maatschappelijk gezien van groot belang. Het opheffen van sociale ongelijkheid begint hier. Niet alleen voor het kind maar ook voor de ouders.’

Bojoura: 'We laten te weinig zien wat wij allemaal doen als sociaal werkers. We zijn te bescheiden. Door mijn nominatie zijn we ons daar zeker bewuster van geworden en zetten we ons mooie werk veel meer in de spotlights.'

Meer informatie

Nanneke Jager

2021

Nanneke Jager
Functie ten tijde van verkiezing: Buurtwerker Volkswijk Groningen

Juryrapport: ‘Nanneke focust op vrouwenwerk, maar er zitten heel veel verschillende aspecten van sociaal werk in haar werk. De theaterprojecten rond discriminatie en racisme bijvoorbeeld sluiten goed aan bij de 'black lives matter' beweging en de omgang met institutionele discriminatie.’

Nanneke: 'De maatschappelijke meerwaarde van het sociaal werk kon ik door de aandacht “van de daken” schreeuwen. De gemeente is geneigd om pas actie te ondernemen als er een probleem is. Maar wij, als sociaal werkers, werken preventief.'

Meer informatie

Marcel van Eck

2020

Marcel van Eck
Functie ten tijde van verkiezing: gezinswerker Buurtteam Utrecht

Juryrapport: 'Marcel heeft een sterke visie op de ontwikkeling van sociaal werk. Marcel is een verbinder; rond multiproblematiek binnen de gezinnen die hij ondersteunt en met de wijk- en buurtteams, maar ook tussen wetenschap en praktijk.'

Marcel: 'Sociaal werkers zouden van mij ook hun stem meer mogen laten horen in het debat in het sociaal domein. Daaraan heb ik als winnaar van de verkiezing bij kunnen dragen.'

Meer informatie

Simone Duin

2020

Simone Duin
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal Werker A - jeugd

Juryrapport: 'Simone is enthousiast, ondernemend en bevlogen. Ze maakt duidelijk wat de kracht is van jongerenwerk als preventie-instrument. Ze is overal zichtbaar, off- én online, en is sterk gericht op samenwerking.'

Simone: ‘Je leert je bescheidenheid te laten varen en dit prachtige betekenisvolle vak voor het voetlicht te brengen. Ook gingen en gaan er deuren open, waardoor ik mijn expertise met anderen mag delen, bijvoorbeeld bij het ministerie van VWS.’

Meer informatie

Marloes Olde Hampsink

2020

Marloes Olde Hampsink
Functie ten tijde van verkiezing: wijkcoach opvang, wonen en zorg

Juryrapport: 'Marloes staat voor haar werk en is een overtuigende gesprekspartner. Mooi hoe zij ook binnen de ondersteuning aan dak- en thuislozen inzet op preventie. Haar motto: `Wonen is de basis!`'

Marloes: `Preventie is belangrijk en wonen is de basis; naast meer welzijn levert het ook een grote kostenbesparing op.`

Meer informatie

Khaldon Alsabbagh - EERVOLLE VERMELDING

2019

Khaldon Alsabbagh - EERVOLLE VERMELDING
Functie ten tijde van verkiezing: Integratiemedewerker - Vitis Welzijn

Khaldon is afkomstig uit Syrië en helpt nieuwkomers in het Westland. Vanuit zijn eigen ervaring als nieuwkomer weet hij exact wat er speelt. Sinds hij in Nederland woont heeft hij de taal geleerd en een enorm netwerk opgebouwd, waarmee hij “nieuwe westlanders” effectief helpt een plek in de samenleving te vinden.

De mooiste ervaring was voor mij toen ik aangenomen werd bij Vitis Welzijn als integratie medewerker. Het was mijn eerste stap als sociaal werker en gaf mij meer zelfvertrouwen.

Meer informatie

Samira Fdani

2019

Samira Fdani
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker

Uit de voordracht: ‘Samira heeft een brug geslagen tussen kinderopvang en het brede sociaal werk in de buurt en wijk. Ze is innovatief en gaat de samenwerking aan met iedereen rondom het kind.

Samira: 'Heel mooi was dat ik werd gevraagd om mee te werken aan het studieboek Profileer jezelf als sociaal werker. Bovendien kreeg ik de kans om de kinderraad naar voren te schuiven, waardoor er meer en beter naar de kinderen geluisterd werd.'

Meer informatie

Norbert Wijnhofen

2019

Norbert Wijnhofen
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal psychiatrisch werker bij Sterker sociaal werk

Juryrapport: ‘Norbert maakt op innovatieve wijze de verbinding tussen de psychiatrie en het sociaal domein. Voor die bewoners, die dat het hardste nodig hebben in de buurt en de wijk.’

Norbert: ‘Ik maak me sterk voor de sociale psychiatrie. Voor het balanceren tussen normaliseren en verbijzonderen.’

Meer informatie

Esther de Bie

2019

Esther de Bie
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker

Juryrapport: ‘Esther de Bie is sociaal werker met als specialisatie ouderenwerk bij ONS welzijn op locatie Veghel. Esther heeft “het collectiveren” tot kunst verheven. Dat leidt tot prachtige initiatieven, die altijd gericht zijn op het verbinden van mensen, onder wie veel ouderen.’

Esther: 'Ik wil laten zien wat er nodig is om preventief te kunnen werken, zeker wanneer mensen geen sterk sociaal netwerk hebben. Want juist dan scheelt een ONS welzijn een kilo zorg.’

Meer informatie

Sjef van der Klein

2018

Sjef van der Klein
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker – buurtondersteuner

Juryrapport: ‘Door een veelheid aan initiatieven laat hij zien wat sociaal werk is: aansluiten bij mensen waar zij zijn. (…) In zijn optreden laat hij zien dat iedereen blijft meetellen in deze maatschappij.’

Sjef: 'Op een gegeven moment ging er geen week voorbij dat ik mij niet inzette als ambassadeur. Mijn netwerk breidde zich snel uit; van BPSW tot het ministerie van VWS maar ook lokale politiek wist ik steeds beter te vinden.'

Meer informatie

Shailesh Ramnath

2018

Shailesh Ramnath
Functie ten tijde van verkiezing: kinderwerker

Juryrapport: 'Als kinderwerker neemt hij kinderen serieus en geeft hen ook een rol naar andere kinderen en buurtbewoners. Daarmee maakt hij hen weerbaar en gebeurt er precies waar het sociaal werk voor is: ondersteunen en versterken van de wijk of buurt.

Shailesh: ‘Aan beleidstafels en in het onderwijs moet net zoveel aandacht zijn voor kinderwerk als er is voor jongerenwerk. Daar blijf ik me voor inzetten.’

Meer informatie

Mariska Overgaag

2017

Mariska Overgaag
Functie ten tijde van verkiezing: wijkcoach

Juryrapport: ‘Mariska is ondernemend, ze verbindt mensen en netwerken en kan zakelijk kijken naar wat sociaal werk kan betekenen voor mensen. Ze focust op datgene wat ze wil bereiken. Ze is een drijvende kracht als het gaat om het op de kaart zetten van schuldenproblematiek.’

Mariska: ‘Een maatschappelijk werker komt hulp brengen, dat heeft een heel ander effect dan wanneer er een deurwaarder aan de deur komt om iets te halen. Ik wil dat mensen weer geluk ervaren in plaats van aan het overleven zijn.'

Meer informatie

Nora el Abdouni

2015

Nora el Abdouni
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker (psychosociaal hulpverlener)

Nora el Abdouri werd genomineerd vanwege haar werk met meiden die te maken hebben met seksueel of relationeel geweld; een bijzondere combinatie van samenwerking met politie, het benutten van de kracht van het zelf organiseren en de gedreven inzet van sociaal werk.

Nora: ‘Sociaal werkers zijn extreem bescheiden, terwijl de beroepsgroep onmisbaar is. Wat ik leerde is het sociaal werk positioneren en onze stem te laten horen. Niet alleen die van mezelf, maar van het vak als geheel, in al zijn verscheidenheid.’

Meer informatie

Bert Vos

2015

Bert Vos
Functie ten tijde van verkiezing: Opbouwwerker Vivaan Oss

Juryrapport: 'Bert Vos staat tussen de mensen, spreekt hun taal en weet dit te vertalen naar zijn interne en externe netwerk. Hij brengt de presentietheorie in de praktijk om zo echte verbinding te maken, invloed te kunnen hebben en mensen in beweging te kunnen brengen.'

Bert: 'Werkelijk luisteren en vooral ook horen wat er niet gezegd wordt. Daar begint de verbinding.'

Meer informatie

Tsjerk de Groot

2015

Tsjerk de Groot
Functie ten tijde van verkiezing: sociaal werker in de dak- en thuislozen opvang, initiatiefnemer van Linc naar zorg

Juryrapport: ‘Tsjerk is een sociaal werker die door systemen heen kijkt om te komen bij waar het echt om gaat: het belang van cliënten. Hij doet dat door anders te kijken naar zorg; in verbinding met cliënten en betrokkenen, en zonder oordeel.’

Tjerk: 'Een intake begint met je hart en je ogen, en niet met een laptop voor je neus. Zo eenvoudig mogelijk, vanuit nabijheid en met structuur.'

Meer informatie

Jenny Zwijnenburg

2014

Jenny Zwijnenburg
Functie ten tijde van verkiezing: Sociaal werker

Juryrapport: 'Ze kijkt naar kansen en vergroot empowerment van burgers. Ze stimuleert wederkerigheid in haar wijk. Zo creëert ze een vangnet voor eenzame bewoners met chronisch psychosociale problematiek, door hen te ontmoeten, te steunen en een goede maaltijd voor hen te verzorgen.

Jenny: ‘Iedereen draagt bij. Mensen helpen elkaar. Iedereen is van betekenis voor de groep. Er ontstaan hechte onderlinge banden, waardoor sociaal isolement wordt verlicht.’

Meer informatie

Saskia Staman

2013

Saskia Staman
Functie ten tijde van verkiezing: Hulpverlener, Jonge Moederwerker

Voordracht: ‘Saskia is een echte verbinder, ze is laagdrempelig, transparant, gedreven en enthousiast.’

Saskia: ‘We moeten ons verhaal durven te verkopen, bijvoorbeeld aan de gemeente. We werken niet op een eilandje en moeten ook de boer op. Soms denk ik: waarom kent diegene ons werk niet? Dan stap ik erop af. ’

Meer informatie

Menno Schotanus

2012

Menno Schotanus
Functie ten tijde van verkiezing: sociaal werker

Juryrapport: ‘Menno valt op door zijn coachende houding. Met veel passie gebruikt hij zijn eigen achtergrond (defensie, horeca, sportschool, onderwijs) in zijn werk. Hij legt makkelijk contact en voelt goed aan wanneer hij in actie moet komen.’

Menno: 'Ik denk aan de bewoner met een uitzichtloos bestaan. Zonder kans op een woning, geen uitkering. Via mijn netwerk kon hij een proefstage lopen op een groot binnenvaartschip, wat leidde tot een opleiding tot matroos én een betaalde baan.’

Meer informatie

Glimina Chakor - PUBLIEKSPRIJS

2012

Glimina Chakor - PUBLIEKSPRIJS
Functie ten tijde van verkiezing: Aandachtfunctionaris zorg voor Jeugd / Casusregisseur Jeugd en huiselijk geweld

Winnaar publieksprijs (eenmalig) | Juryrapport: ‘Glimina Chakor is een excellente professional die zich onderscheidt door innovatief vakmanschap, die een verbindende schakel is in de wijk/buurt en die de toegevoegde waarde van het welzijnswerk zichtbaar maakt.

Glimina: ‘Ik vind het belangrijk vrouwen te activeren en te stimuleren. Met veel geduld en door te kijken naar mogelijkheden. En zien wat buurtbewoners zelf vaak niet kunnen zien, en dan op zoek te gaan naar wat er in hun situatie wél kan.’

Meer informatie

Evalien Verschuren

2012

Evalien Verschuren
Functie ten tijde van verkiezing: Coördinator Centrum jeugd en gezin

Juryrapport: ‘Evalien is een natuurtalent, een combinatie van persoonlijkheid en vakmanschap. Ze ziet talenten van mensen en kan hen activeren om zelf dingen op te pakken. Haar motto “niet plannen, maar doen” past goed in deze tijd.'

Evalien: ‘In de rol van Sociaal Werker van het Jaar kon in het werk de status geven die het toekomt. Ik kon laten zien dat wat sociaal werkers doen, er ook echt toe doet.’

Meer informatie

Wil Vugts

2011

Wil Vugts
Functie ten tijde van verkiezing: Opbouwwerker Welzijn Eindhoven

Juryrapport: ‘Wil Vugts werkt vanuit een duidelijke visie op Welzijn Nieuwe Stijl aan succesvolle matches en participatie van mensen in de wijk. Hij draagt dit ook over aan collega’s.’

Wil: ‘De kunst is om individuele vragen om te zetten in een collectieve aanpak. Hieruit zijn onder meer ruilcirkels van diensten voor en door inwoners ontstaan, en initiatieven op financieel gebied, waarbij participatie en eigen regie centraal staan. ’

Meer informatie

  
Ontwikkeld door Rstyle