NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 10

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE
Jacobs, Hermen J.  (1887-1976) - speciaal onderwijs, verstandelijke gehandicaptenzorg

onderwijzer, uitgever, schrijver, ontwikkelaar lesmethoden, speelde inhoudelijk en organisatorisch een cruciale rol in de ontwikkeling van het buitengewoon (speciaal) onderwijs.
Den Haag

Jacobs, Aletta  (1854-1929) - emancipatie,

was in 1878 de eerste vrouwelijke arts in Nederland, werd later huisarts en de beroemdste Nederlandse vertegenwoordigster van de eerste feministische golf. (Tekst AO-boekje 1979)
Amsterdam

Janssens, Johan  (1955-) - opbouwwerk,

is een meester in opbouwwerkcampagnes en sinds begin jaren negentig de drijvende kracht achter het Opzoomeren in Rotterdam.
Rotterdam

Jens, Bertje  (1913-2009) - maatschappelijk werk, sociaal werk

schreef in 1961 de eerste beroepscode voor maatschappelijk werkers en publiceerde in 1967 een standaardwerk over de beroepsethiek van sociaal werkers.
Amsterdam/Groningen

Jong, Jan de (1920-2013) - volkshuisvesting,

ontwikkelde zich van jongste bediende tot voorzitter van de Algemene Woningbouwvereniging, de grootste sociaaldemocratische corporatie van Nederland. Een volkshuisvestingsicoon.
Amsterdam

Jongh, G (Gerrit). T. J. de (1861-1949) - jeugdzorg, reclassering

werd in 1922 de eerste kinderrechter in Amsterdam, bedacht veel praktische oplossingen, zoals tehuizen voor werkende jongeren, en zorgde voor jurispredentie waar het kinderrecht mee vooruit kon.
Rotterdam, Amsterdam

Jongh, Jan Floris de (1910-1980) - maatschappelijk werk, sociaal werk

was vanaf 1946 twintig jaar directeur van de School vooor Maatschappelijk Werk in Amsterdam, zette zich energiek in voor de professionalisering en verwetenschappelijking van het vak sociaal werk.
Amsterdam

Jonker, Tjitte & Jannetta  (1866-1922) - maatschappelijke opvang,

Tjitte (1866-1922) en Jannetta (1872-1921) Jonker richtten in 1904 de vereniging Hulp voor Onbehuisden in Amsterdam op. Daarmee stonden ze aan de wieg van de professionele maatschappelijke opvang.
Amsterdam

GEADOPTEERD!
Jorissen, Petra  (1950-2023) - gehandicaptenzorg,

Publicist Petra Jorissen wilde vooral een normaal leven. Zonder obstakels. Daarvoor zocht ze alle grenzen op. Maar je moest haar geen rolmodel voor mensen met een beperking noemen, dan werd ze fel.
Amsterdam

Juch, Jacob  (1895-1943) - verstandelijke gehandicaptenzorg,

was als directeur van de Willem van den Berghstichting een vernieuwer van de gehandicaptenzorg. Hij richtte zich als eerste in Nederland op het activeren van mensen met een verstandelijke beperking.
Noordwijk

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE