NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
GEZOCHT: RECLAMEMAKERS!

Wij hebben geen voorlichter, geen persmedewerker, we doen het allemaal zelf. Maar we zijn met te weinig om alle prikborden en publiciteitsmogelijkheden optimaal te benutten. Daarvoor hebben we hulp nodig. Van U. Ziet u in uw werk- of studieomgeving mogelijkheden om collega's of medestudenten op de Canon te attenderen, gebruik dan de daarvoor beschikbare affiches. Kies hieronder de Canon die het meest op uw situatie of interesse van toepassing is, print hem of vraag bij ons een aantal A3-affiches aan.

Klik op de affiches om de afbeelding te vergroten.

sociaal werk verslavingszorg volkshuisvesting reclassering palliatieve zorg
Affiche canon Affiche canon verslavingszorg Affiche canon volkshuisvesting Affiche canon reclassering Affiche canon palliatieve zorg
bestel / download bestel / download bestel / download bestel / download bestel / download
         
maatschappelijk werk maatschappelijke opvang zorg voor de jeugd gehandicapten zorg cliëntenbeweging ggz
Affiche canon maatschappelijk werk Affiche canon maatschappelijke opvang Affiche canon zorg voor de jeugd Affiche canon gehandicaptenzorg Affiche canon cliëntenbeweging GGZ
bestel / download bestel / download bestel / download bestel / download bestel / download
 
Vlaamse canons
sociaal werk soc.-cult. werk jeugdzorg migratie ggz
Affiche canon sociaal werk in vlaanderen Affiche canon sociaal-cultureel werk in vlaanderen Affiche canon jeugdzorg in vlaanderen Affiche canon migratie in vlaanderen Affiche canon GGZ in vlaanderen
bestel / download bestel / download bestel / download bestel / download bestel / download
 
ONZE RECLAMEMAKERS AAN HET WERK ↓
Leslokaal Jos Pauwels Antwerpen
 
Tweet van Mirjam van Veen
 
Tentoonstelling bij SAM
 
Affiche Canon sociaal werk bij SAM
 
Affiche Canon zorg voor de jeugd bij Hogeschool Leiden
 
Affiche Canon zorg voor de jeugd bij BPSW
 
Affiche Canon verslavingszorg bij Faculteit sociaal werk - Hogeschool Leiden
 
Affiche Canon maatschappelijke opvang bij HVO Querido met Jan Jumelet
 
Affiche Canon jeugdzorg bij Nederlands Jeugd instituut
 
Affiches Canon volkshuisvesting bij Aedes
 
Affiches Canon Zorg voor de jeugd bij de Mulock Houwer-lezing aan de Hogeschool Leiden
 
Affiche Canon gehandicaptenzorg bij de VGN
 
Affiches Canon Volkshuisvesting bij de Woningcorporatie De Key
 
Affiche Canon sociaal werk in de ontvangstruimte van MOVISIE
 
Affiches Canon sociaal werk op de HVA
 
Affiches Canon sociaal werk op website BPSW
 
Affiche Canon sociaal werk op de hogeschool Saxion
 
Affiche Canon sociaal werk op de hogeschool Windesheim