NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Paus Johannes III 567 Concilie van Tours
Van armentafels tot voedselbank
Fragment Werken van Barmhartigheid: de hongerigen spijzigen. Meester van Alkmaar, 1504. 1122 Catharijnegasthuis
De zoektocht naar christelijk-sociale inspiratie
de heilige Dimpna 1270 De heilige Dimpna
Van hagiotherapie naar gezinsverpleging
Gevelsteen 1686 fragment met afbeelding van opgesloten en geketende zinnelozen. 1442 Reinier van Arkel
De lange weg naar geestelijke volksgezondheid
Juan Luis Vives 1526 Juan Luis Vives
Armenzorg en de opkomst van het humanisme
Diaconie van de Utrechtse Buurkerk deelt brood uit aan de armen. 1580 Diaconie en Bikoer Choliem
Het begin van een multiconfessionele armenzorg
Rasphuis Amsterdam 1596 Rasphuizen en spinhuizen
Van lijfstraf naar werkstraf
Jan Nieuwenhuijzen, oprichter van ’t Nut in 1784 1784 Maatschappij tot Nut van `t Algemeen
De noodzaak van volksontwikkeling
Gevel Henri Guyot doveninstituut Groningen 1790 Doven en blinden
Het ontstaan van het pedagogisch optimisme
schilderij Johannes van den Bosch 1818 Maatschappij van weldadigheid
Werkverschaffing als armoedebestrijding
Frans Mettes, 1950, Poster nationale collecte voor de reclassering 1823 Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen
Zorg en nazorg door vrijwilligers
Tegeltableau 75 jaar Aloysiusgesticht Amsterdam, 1846-1921. 1846 Sint Aloysiusgesticht
Redden en opvoeden van verwaarloosde jeugd
Dr. mr. J.R. Thorbecke (1798-1872) 1854 Thorbecke en de Armenwet
Politieke strijd over armenzorg: publiek of particulier?
Helena Mercier 1870 Helena Mercier
Grondlegster maatschappelijk werk
Kinderarbeid was hèt strijdpunt van de sociale kwestie 1874 De sociale quaestie
De overheid als schild tegen onrecht
Jacobus Penn, oprichter van thuiszorg 1875 Jacobus Penn en het kruiswerk
Van wijkverpleging via thuiszorg naar buurtzorg
Affiche  Centraal Genootschap 1883 Vakantiekolonies voor bleekneusjes en zenuwpeesjes
Van ondervoeding naar overgewicht
Logo Leger des Heils 1887 Leger des Heils
De wereld van majoor Bosshardt: helpen met een boodschap
het volkshuis 1892 Volkshuis Ons Huis (1)
Volksontwikkeling en gemeenschapsvorming in de stad: buurthuizen
Tijdschrift voor armenzorg 1900 Tijdschrift voor armenzorg
Ontwikkeling van sociale vakpers
Johanna ter Meulen 1903 Vereniging van Woningopzichteressen
Van woninginspectie naar huismeesterschap
De eetzaal van het Joodse Oudeliedengesticht in Amsterdam 1908 Nederlandse Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid
De ontwikkeling van een landelijke welzijnsstructuur
Th. van der Woude 1909 Th. van der Woude
Van drankbestrijding naar verslavingszorg
Zeeburgerdorp vormde in 1918 de eerste woonschool. 1918 Woonschool Zeeburgerdorp
Van opvang van asocialen tot Tokkie-amusement
Gezina Boerma, Jan Thijmen Linthorst Homan, Jaap Cramer en Jo Boer - grondvesters van het opbouwwerk 1925 Gezina Boerma en Jan Tijmen Linthorst Homan - Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe
Het ontstaan en de ontwikkeling van het opbouwwerk
Logo van de volkshogescholen 1932 Volkshogeschool Alllardsoog in Bakkeveen
Volksontwikkeling in internaatsverband
Hilda Verwey Jonker 1945 Hilda Verwey-Jonker
Voorvechtster van sociale vooruitgang
’Opzoomeren’: het icoon van de sociale vernieuwing 1946 De wijkgedachte
Van gemeenschapszin naar sociale wijkteams
Marie Kamphuis 1950 Marie Kamphuis
Social casework: empowerment avant la lettte
Het eerste naambordje, op Binnenhof 7. 1952 Ministerie van Maatschappelijk Werk
Van charitas naar professionele zorg
Een oude telefoon 1958 Telefonische hulpverlening start in Rotterdam
De opkomst van nieuwe technologieën
Tonko ten Have 1962 Agologie: wetenschap van sociaal werk
Tonko ten Have en de opkomst en ondergang van de veranderkunde
Marga Klompé 1965 Marga Klompé en de Bijstandswet
Van genade naar recht (naar verplichte participatie)
Herman Milikowski 1967 Milikowski en `Lof der onaangepastheid`
Het perspectief van de kwetsbare burger
Brochure over ’demokratiseren’ op de Horst 1968 Academie de Horst
Uitbouw beroepsopleidingen
Een formulier 1968 Meten is weten
Verantwoording, effectiviteit of bureaucratie?
Nelly Soetens, 1975 1969 Aktiekomitee Pro Gastarbeiders en Nelly Soetens
De nieuwe sociale kwestie
Wie is van hout? 1971 Jan Foudraine: wie is van hout...
Anti-psychiatrie en gekkenbeweging
Cover van een boek van Joke Smit uit 1972 1974 Blijf van m’n Lijf
Tweede feministische golf en de opkomst van de vrouwenhulpverlening
Carel Muller was een van de leiders van het verdunningsexperiment Nieuw Dennendal 1974 Carel Muller & Nieuw Dennendal
Van verdunning naar vermaatschappelijking
Hans Achterhuis <i>De markt van welzijn en geluk</i> 1979 Hans Achterhuis - De markt van Welzijn en Geluk
Van softie tot frontprofessional
Elco Brinkman als minister van WVC (1982-1989) 1982 Elco Brinkman
Kerend tij: zorgzame samenleving & marktwerking
1995 elektroniese welzijnswerker 1984 Elektronische welzijnswerker
Digitalisering van hulpverlening
In Oude Pekela zouden bij de ontucht clowns betrokken zijn geweest. 1987 Paniek in Oude Pekela
Mediahype over vermeende kindermishandeling
Vanaf 1987 worden asielzoekers opgevangen in AZCs - asielzoekerscentra. 1987 Opvang vluchtelingen in asielzoekerscentra (azc`s)
Van open grenzen naar restrictieve toelating
1993 Bemoeizorg
De wedergeboorte van de eropaf-professional
Symbool voor toegankelijkheid 1993 Volwaardig burgerschap
Van handicap naar beperking, opkomst sociaal model
Logo Voedselbank Rotterdam 2002 Voedselbank Rotterdam
Vrijwilligers gebruiken overschotten voor armoedebestrijding
2007 Wet maatschappelijke ondersteuning
Op weg naar een participatiesamenleving
Koning Willem-Alexander leest zijn eerste Troonrede voor - 17 september 2013. 2013 Participatiesamenleving
Uitweg voor onbetaalbaarheid verzorgingsstaat