NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
'Het is altijd het beroep van de toekomst geweest...., en dat zal het ook altijd blijven' Citaat Wil van de Leur, niet lang voor zijn overlijden in 2007 opgetekend door Marta Dozy

1892

1920

1925

1932

1947

1953

1960

1963

1965

1971

1974

1975

1975

1975

1980

1980

1982

1982

1983

1985

1989

1989

1990

2004

2005

2007

2011

2013

2017

2020

INTERNATIONALE INSPIRATIEBRONNEN


1864

1884

1889

1946

1961

1970

1993

1995
De Canon samenlevingsopbouw is ontwikkeld met behulp van een Masterclass. Vanaf april 2019 hebben zestien deelnemers aan deze Masterclass er samen met de redacteuren Henk Krijnen en Jos van der Lans actief en intensief aan gewerkt. Het resultaat werd voor een breed publiek toegankelijk op 31 januari 2020 toen de Canon door Jos van der Lans werd gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Participatielezing, georganiseerd door Movisie en het Tijdschrift voor sociale vraagstukken. De Canon kwam mede tot stand dankzij de steun van Movisie en Buurtwijs. Suggesties, tekst- en beeldmateriaal blijven van harte welkom. Wendt u daarvoor tot de redactie.
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
  • Buurtwijs - platform voor buurtontwikkeling
  • Movisie


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / Onderhoud door Rstyle