eregalerij Contact Biografisch portaal

Toelichting De 20e eeuw is zowel de eeuw van gruwelijke oorlogen als van een toenemende medemenselijkheid. Het is een eeuw waarin in Nederland en België de fundamenten zijn gelegd van een rijke verzorgingsstaat en waarin velen zich begaan hebben getoond met het lot van anderen. Zij staken hun handen uit de mouwen, begonnen aan iets nieuws, richtten voorzieningen op, namen mensen op sleeptouw en wisten daardoor levens van mensen te veranderen. In deze eregalerij, onderdeel van de Canon sociaal werk, worden markante persoonlijkheden in het sociaal werk uit de 20e eeuw voor het voetlicht gehaald. Hun erfenis en inzet zijn de moeite van het herinneren waard en kunnen ter inspiratie dienen voor iedereen die in onze samenleving aan anderen een helpende hand wil bieden. Nomineren Ook de geschiedenis van het sociaal werk telt nationaal bekende cofyfeeën, zoals Johanna ter Meulen, Marie Kamphuis, Marga Klompé en Gradus Hendriks. Zij zullen in deze eregalerij niet ontbreken. Maar de helft van de eerste honderd plaatsen in deze eregalerij is gereserveerd voor de minder bekende persoonlijkheden die lokaal hun sporen hebben verdiend en niet binnen bereik zijn gekomen van landelijke schijnwerpers. Zij hebben in hun eigen gemeenschappenen omstandigheden school gemaakt, aan de wieg gestaan van organsaties en instellingen of anderszins uitzonderlijk werk verricht. De redactie gaat op zoek naar deze lokale persoonlijkheden, maar roept iedereen op om deze markante figuren te nomineren. Dat kan via onderstaand invulformulier.

  Invulformulier nominatie
Uw naam:
E-mailadres:
Nogmaals
uw e-mailadres:

(ter voorkoming van misbruik door spammers)
 
Ik nomineer de volgende persoonlijkheid:
Naam genomineerde:
Plaats:
Reden:
url
De redactie neemt contact met u op.
Adopteren De redactie wil Markante Persoonlijkheden Sociaal Werk niet alleen in deze Eregalerij 20e Eeuw en het Biografisch Portaal Sociaal Werk opnemen, maar ook te boek stellen en met gerichte research steeds verder uitbreiden. Dat kost geld. Daarom start de redactie met deze Eregalerij en het Biografisch Portaal een vorm van crowdsourcing die eerder met veel succes is beproefd bij het indrukwekkende project vrouwenlexicon onder leiding van de historica Els Kloek. Individuen en organisaties kunnen daarbij markante persoonlijkheden adopteren. Daarmee bieden ze de redactie de helpende hand om:
  1. de eregalerij verder te ontwikkelen en vooral relatief onbekende lokale persoonlijkheden in beeld te brengen;
  2. een financiële basis te leggen onder een boekuitgave die we eind 2021 willen realiseren.
Individuen kunnen personen adopteren met paketten van € 25,-; organisaties kunnen personen adopteren met een adoptiepakket van € 250,-. Daarvoor ontvangt men:
  1. Vermelding van naam in het overzicht van markante persoonlijkheden;
  2. Regelmatige informatie over de voortgang en uitbreiding van de Eregalerij en het Biografisch Portaal;
  3. 1 exemplaar van het te verschijnen boek (per adoptie van € 25,-);
  4. 5 exemplaren van het te verschijnen boek (per adoptie van € 100,-);
  5. Korting bij afname van meerdere exemplaren van het boek (tip: prachtig onderdeel van een inhoudelijk relevant kerstpakket).
  Invulformulier adoptie
Uw naam:
E-mailadres:
Nogmaals
uw e-mailadres:

(ter voorkoming van misbruik door spammers)
 
Naam van de geadopteerde markante persoonlijkheid:
url
De redactie neemt contact met u op.
Biografisch Portaal Sociaal Werk In dit Portaal zijn biografische beschrijvingen opgenomen van markante persoonlijkheden in het brede sociaal werk. Anders dan de Eregalerij 20e eeuw krijgen ook mensen die voor de twintigste eeuw, of in de huidige eeuw opmerkelijk werk hebben verricht krijgen in dit Portaal een plek. Deze biografische beschrijvingen zijn uniek en veelal speciaal voor deze rubriek verzameld, omdat er elders digitaal geen adequate levensbeschrijvingen beschikbaar waren. In die zin vormt dit Portaal een aanvulling op het Biografisch Portaal Nederland. De achterliggende gedachte is om de herinnering levend te houden van markante figuren die hun sociaal-maatschappelijke sporen hebben verdiend, maar niet binnen het bereik zijn gekomen van landelijke schijnwerpers of geschiedschrijvers. De redactie roept bezoekers op om dergelijke markante persoonlijkheden te nomineren of te adopteren.