NIEUW
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 4

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE
Paardekooper Overman, Edo  (1948-) - maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg

noemt zichzelf een geprofessionaliseerde ervaringsdekundige, via belangenorganisaties maakt hij zich al jaren lang hard voor dak- en thuisloze mensen, zowel op nationaal als internationaal niveau.
Haarlem

Pérez Yáñez, Cecilia  (1954-) - vrouwenhulpverlening, maatschappelijke opvang

Eén van de eerste migrantenvrouwen die aan de slag ging in de vrouwenopvang; pionier van de steunpunten huiselijk geweld en van de systeemgerichte aanpak en focus op eer.
Zaanstad / Amsterdam

GEADOPTEERD!
Ploeg, Jan van der (1916-1986) - openbaar bestuur, opbouwwerk

PvdA-wethouder, die van Rotterdam het grote voorbeeld van geslaagde stadsvernieuwing maakte met een prominente rol voor opbouwwerkers.
Rotterdam

Poels, Gerrit  (1929-) - maatschappelijke opvang, armenzorg

stapte uit de kerk en begon in 1968 in Tilburg een opvang voor dak- en thuislozen, dat uitgroeide tot Huize Poels. Bleef na zijn pensioen actief als ’broodpater’.
Tilburg

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE