NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 8

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE
Geertsema, Henk  (1954-2022) - maatschappelijk werk, sociaal werk

Andragoog en docent, heeft met meerdere publicaties belangrijke bijdrage geleverd aan de theorievorming van het sociaal werk.
Zwolle

Gennep, Ad van (1937-2019) - verstandelijke gehandicaptenzorg, wetenschap

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in woord en daad onvermoeibaar pleitbezorger van de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Nederland

GEADOPTEERD!
Gent, Bas van (1937-2023) - wetenschap,

Droeg in de roerige jaren zeventig als wetenschappelijke medewerker bij aan de ontwikkeling van de andragologie in Amsterdam, waarna hij in 1977 hoogleraar andragogiek werd in Leiden.
Amsterdam/Leiden

Gesina-van Hulst , Aafke  (1868-1930) - thuiszorg,

pionier van de wijkverpleging in Nederland. In 1894 begon zij in Harlingen met een vorm van wijkverpleging, die later aansluiting vond bij het Groene Kruis. Bron:FNI.
Harlingen / Friesland

Govaars, Gerrit Jurriaan  (1866-1954) - armenzorg, maatschappelijke opvang

onderwijzer die in 1887 een afdeling van het Salvation Army, het Leger des Heils, oprichtte. [NADER UIT TE WERKEN]
Amsterdam

Graaf, Andrew de (1867-1945) - maatschappelijke opvang,

Andrew de Graaf (1867-1945) was tientallen jaren het gezicht van het protestants-christelijke sociale werk, maar ook een onvermoeibaar strijder tegen misstanden in de prostitutie.
Amsterdam

Graat, René  (1945-2020) - pastoraal werk, samenlevingsopbouw

pastoor in Banholt in Zuid-Limburg, inspirerend pastoraal werker, werkte 30 jaar in Congo en was in de dorpsgemeenschap een zeer gerespecteerd toonbeeld van medemenselijkheid en gemeenschapszin.
Zuid-Limburg

Guermonprez, Oscar  (1912-1977) - volksontwikkeling,

was cursusleider en directeur van volkshogeschool Bergen. Hij behoort tot de grondleggers van het moderne vormings- en volksontwikkelingswerk, cultuureducatie en de democratische burgerschapsvorming.
Bakkeveen / Bergen

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE