Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 5

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE
Gennep, Ad van (1937-2019) - verstandelijke gehandicaptenzorg, wetenschap

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in woord en daad onvermoeibaar pleitbezorger van de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Nederland

GEADOPTEERD!
Govaars, Gerrit Jurriaan  (1866-1954) - armenzorg, maatschappelijke opvang

onderwijzer die in 1887 een afdeling van het Salvation Army, het Leger des Heils, oprichtte. [NADER UIT TE WERKEN]
Amsterdam

Graaf, Andrew de (1867-1945) - maatschappelijke opvang,

Andrew de Graaf (1867-1945) was tientallen jaren het gezicht van het protestants-christelijke sociale werk, maar ook een onvermoeibaar strijder tegen misstanden in de prostitutie.
Amsterdam

Graat, René  (1945-2020) - pastoraal werk, samenlevingsopbouw

pastoor in Banholt in Zuid-Limburg, inspirerend pastoraal werker, werkte 30 jaar in Congo en was in de dorpsgemeenschap een zeer gerespecteerd toonbeeld van medemenselijkheid en gemeenschapszin.
Zuid-Limburg

Guermonprez, Oscar  (1912-1977) - volksontwikkeling,

was cursusleider en directeur van volkshogeschool Bergen. Hij behoort tot de grondleggers van het moderne vormings- en volksontwikkelingswerk, cultuureducatie en de democratische burgerschapsvorming.
Bakkeveen / Bergen

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE