NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
'Hij is een dwalende ster op aarde, een schildpad zonder schild. (...) Hij is een mens, de meest menselijke nog van ons allemaal, teruggevallen tot de naaktheid van Adam en Eva.' Constantijn Huygens, Zedeprinten (1623) – 'De bedelaar'

1800

1822

1854

1887

1891

1894

1904

1904

1912

1918

1930

1968

1970

1974

1980

1980

1981

1985

1987

1994

1997

1998

2006

2007

2010
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • Stichting Huis - Onderdak en opvang in Groningen
 • Kessler Stichting - professionele opvangvoorziening voor mensen die kwetsbaar zijn.
 • RIMO is een instelling voor opvang, zorg en activering in Limburg
 • Valente - branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.
 • LIMOR - thuisbegeleiding, woonvoorzieningen en crisiopvang
 • HVO Querido - Opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam
 • FEO - koepelorganisatie van evangelische- en reformatorische zorgorganisaties
 • NEOS - Preventie, opvang en herstel in Eindhoven
 • Iriszorg - trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling
 • Stichting de Tussenvoorziening. Opvang, wonen en schuldhulpverlening
 • Zienn - organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe
 • Humanitas Onder Dak biedt hulp aan hen die de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / Onderhoud door Rstyle