'Hij is een dwalende ster op aarde, een schildpad zonder schild. (...) Hij is een mens, de meest menselijke nog van ons allemaal, teruggevallen tot de naaktheid van Adam en Eva.' Constantijn Huygens, Zedeprinten (1623) – 'De bedelaar'

1800

1822

1854

1887

1891

1894

1904

1904

1912

1918

1930

1968

1970

1974

1980

1980

1981

1985

1987

1994

1997

1998

2006

2007

2010
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • Stichting Huis - Onderdak en opvang in Groningen
 • HVO Querido - Opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam
 • LIMOR - thuisbegeleiding, woonvoorzieningen en crisiopvang
 • Stichting de Tussenvoorziening. Opvang, wonen en schuldhulpverlening
 • Humanitas Onder Dak biedt hulp aan hen die de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt
 • Kessler Stichting - professionele opvangvoorziening voor mensen die kwetsbaar zijn.
 • NEOS - Preventie, opvang en herstel in Eindhoven
 • Iriszorg - trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling
 • RIMO is een instelling voor opvang, zorg en activering in Limburg
 • Zienn - organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe
 • FEO - koepelorganisatie van evangelische- en reformatorische zorgorganisaties
 • Valente - branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2012 / maintenance by Rstyle