De Canon speciaal & passend onderwijs is onder constructie. De redactie wordt gevormd door Jacques Dane, Dorien Graas, Jos van der Lans en Teun Post. Er is een werkdocument en proefopstelling van vensters beschikbaar. Het is de bedoeling om een eerste versie van de Canon in de loop van 2020 af te hebben. Wie geïnteresseerd is om mee te denken, mee te lezen of te schrijven kan zich melden bij de redactie: info©canonsociaalwerk.eu.

Onderwijs voor blinden en slechtzienden


1808

1837

1916

1951

1982

Onderwijs voor doven en slechthorenden


1790

1908

1943

1945

1985

Van buitengewoon naar speciaal en passend onderwijs – algemeen


1855

1896

1901

1902

1903

1913

1915

1915

1920

1921

1929

1943

1949

1950

1975

1987

1992

2003

2014

2020
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
  • Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs
  • Kentalis - ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn.
  • Visio - onderwijs voor blinden en slechtzienden
  • Coöperatie Passend Onderwijs Almere. Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school.
  • Stichting SPZ steunt mensen met een verstandelijke beperking.


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015