NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
'Passend onderwijs - is dat passend voor het kind of voor de maatschappij?' Loesje, 8 juli 2015

Onderwijs voor blinden en slechtzienden


1808

1837

1916

1951

1982

Onderwijs voor doven en slechthorenden


1790

1908

1943

1945

1985

Van buitengewoon naar speciaal en passend onderwijs – algemeen


1855

1896

1901

1902

1903

1913

1915

1919

1920

1921

1929

1943

1949

1950

1975

1987

1992

2003

2014

2020
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
  • Visio - onderwijs voor blinden en slechtzienden
  • Stichting SPZ steunt mensen met een verstandelijke beperking.
  • Lectoraat Jeugd Hogeschool Windesheim
  • Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs
  • Kentalis - ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn.
  • Coöperatie Passend Onderwijs Almere. Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school.
  • Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / Maintenance by Rstyle