eregalerij Toelichting Nomineren Adopteren Canon Toon allesof selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 82

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 9 )   VOLGENDE   LAATSTE
Adriaans, Nico  (1957-1995) - verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg

richtte in 1989 in Rotterdam de Junkiebond op. Hij kwam op voor de belangen van druggebruikers en was in de verslavingszorg een van de eerste ervaringsdeskundige onderzoekers.
Rotterdam

Amerongen, Bob van  (1924-2014) - verslavingszorg,

was verzetsheld, stond model voor één van de karakters in Reve’s De Avonden en groeide na het overlijden van zijn pleegzoon aan drugs uit tot preventie-boegbeeld in de verslavingszorg.
Haarlem

GEADOPTEERD!
Bladergroen, Wilhelmina J.  (1908-1983) - pedagogisch werk, speciaal onderwijs

hoogleraar orthopedagogiek, oprichtster van de eerste school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom-school) en warm pleitbezorgster om spelende kinderen volop ruimte te geven.
Groningen

Blankenberg, Louis  (1852-1927) - armenzorg, charitas

richtte in Amsterdam Liefdadigheid naar Vermogen op, stond aan de wieg van het Tijdschrift voor Armenzorg.
Amsterdam

GEADOPTEERD!
Boddaert, Elisabeth  (1866-1948) - jeugdzorg, pedagogisch werk

wegbereider van de buitenschoolse opvang voor verwaarloosde jeugd, grondlegger van de Boddaertcentra die meer dan honderd jaar hebben bestaan.
Amsterdam

Boer, Jo  (1906-1985) - opbouwwerk,

was directeur Stichting Opbouw Drenthe, introduceerde het Amerikaanse community development, schreef in 1960 eerste Handboek over maatschappelijk opbouwwerk.
Assen

Boer, Pier de  (1884-1945) - onderwijs, verstandelijke gehandicaptenzorg

zette zich als eerste ’ambtenaar van de nazorg’ enorm in om kinderen na het buitengewoon lager onderwijs aan werk te helpen, ondermeer door aparte werkinstellingen op te richten.
Amsterdam

GEADOPTEERD!
Boer, Nico de (1955-2019) - sociaal werk, wetenschap

publiceerde over wijkgericht werken en de institutionele geschiedenis van het welzijnswerk, muntte in 2011 het begrip ’Burgerkracht’ in een spraakmakend essay.
Amsterdam

Boerma-Bähler, Gezina  (1874-1953) - opbouwwerk, sociaalcultureel werk

richtte in het Drentse Paterswolde in 1915 het eerste dorpshuis in Nederland op en stond aan de wieg van de latere Stichting Opbouw Drenthe.
Paterswolde (Dr)

Bosshardt, Alida (majoor) (1913-2007) - maatschappelijke opvang,

de beroemdste en bekendste heilsoldaat van het Legers des Heils, onvermoeibaar colporterend met de Strijdkreet, dagelijks in de weer met de opvang van o.a. prostituees.
Amsterdam

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 9 )   VOLGENDE   LAATSTE