'Ons tijdperk van werktuigkunde, stoom en concurrentie heeft de fabricage van dranken een hooge vlucht doen nemen (...) en het gebruik op onrustbarende wijze doen stijgen. Lichamelijke, geestelijke en zedelijke achteruitgang zijn er het gevolg van. Waar de stroom niet wordt gekeerd, wordt menige natie bedreigd met ondergang.'

A. Don en Th. W. v.d. Woude, HET BOEK VAN DEN ALCOHOL, 1904, p. 2.

1801

1842

1852

1881

1915

1916

1948

1949

1953

1960

1970

1972

1974

1975

1977

1982

1982

1984

1992

1995

1998

2007

2009

2010

2015
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • Emergis - samenwerken aan geestelije gezondheid in Zeeland
 • Antes - 100 jaar ervaring in verslavingsproblematiek en psychische gezondheid
 • Brijder - specialist in verslavingszorg
 • Tactus - verslavingszorg
 • VNN - Verslavingszorg Noord Nederland
 • Novadic Kentron - netwerk voor verslavingszorg
 • Victas - centrum voor verslavingszorg
 • Iriszorg - trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling
 • Jellinek / Arkin - curatieve verslavingszorg
 • De Hoop - evangelische hulpverlening voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / Onderhoud door Rstyle