NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 12

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 2 )   VOLGENDE   LAATSTE
Haak, Ab  (1943-2016) - volkshuisvesting,

was een legendarische voorvechter van huurdersbelangen, grondlegger van de huurdersbeweging in Nederland als oprichter van het Nederlands Verbond van Huurders.
Emmer Compascum

Haas, Joke de (1936-2022) - zelfhulp, informele zorg

Joke de Haas kreeg in haar leven meer steun van lotgenoten dan van hulpverleners. Als ‘moeder van de zelfhulp’ zette ze in Nederland zelfhulp op de kaart.
Eindhoven

Haije, Fé  (1891-1948) - maatschappelijk werk, sociaal werk

richtte in 1921 met vooruitstrevende opvattingen in Amsterdam de Katholieke school voor maatschappelijk werk op en lanceerde het woonwagenliefdewerk.
Amsterdam

Hajer, Rob  (1929-2021) - vormingswerk, volwasseneneducatie

vormingswerker, docent aan Sociale Academie en Universiteit, instellingsdirecteur, publicist, wetenschapper, bestuurder en animator, muntte het begrip volwasseneneducatie.
Nijmegen

Harrewijn, Ab  (1954-2002) - emancipatie, openbaar bestuur

zette zich als hervormd predikant en politicus sterk in voor mensen aan de ’onderkant’ van de samenleving, zoals daklozen, bijstandsgerechtigden en verslaafden.
Utrecht

GEADOPTEERD!
Heerma van Voss, Arend Jan  (1942-2022) - geestelijke gezondheidszorg,

journalist, was 20 jaar eindredacteur van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid en belangrijk chroniqueur van ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.
Amsterdam

Heijden, Ria van der  (1929-2006) - geestelijke gezondheidszorg,

in 1984 oprichtster van Ypsilon - ’landelijke vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose’.
Rotterdam

Heldring, Ottho Gerhard  (1804-1876) - jeugdzorg, vrouwenhulpverlening

hervormd sociaal gericht predikant, prionier jeugdzorg, stond aan de wieg van de Hoenderloogroep en de jeugdinrichtingen in Zetten (nu Heldringstichting). .
Zetten

Hendriks, Gradus  (1920-2007) - samenlevingsopbouw, opbouwwerk

dertig jaar lang topambtenaar bij het ministerie van CRM en architect van de samenlevingsopbouw in Nederland. Hij zette het opbouwwerk op de kaart.
Den Haag

Herderschêe , Dirk  (1877-1969) - speciaal onderwijs, gehandicaptenzorg

arts, verwierf binnen het buitengewoon onderwijs grote bekendheid door de intelligentietest van Binet aan te passen, uit te breiden en te normeren voor de Nederlandse situatie.
Amsterdam

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 2 )   VOLGENDE   LAATSTE