NIEUW
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 9

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE
Hajer, Rob  (1929-2021) - vormingswerk, volwasseneneducatie

vormingswerker, docent aan Sociale Academie en Universiteit, instellingsdirecteur, publicist, wetenschapper, bestuurder en animator, muntte het begrip volwasseneneducatie.
Nijmegen

Harrewijn, Ab  (1954-2002) - emancipatie, openbaar bestuur

zette zich als hervormd predikant en politicus sterk in voor mensen aan de ’onderkant’ van de samenleving, zoals daklozen, bijstandsgerechtigden en verslaafden.
Utrecht

GEADOPTEERD!
Heerma van Voss, Arend Jan  (1942-2022) - geestelijke gezondheidszorg,

journalist, was 20 jaar eindredacteur van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid en belangrijk chroniqueur van ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.
Amsterdam

Heijden, Ria van der  (1929-2006) - geestelijke gezondheidszorg,

in 1984 oprichtster van Ypsilon - ’landelijke vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose’.
Rotterdam

Heldring, Ottho Gerhard  (1804-1876) - jeugdzorg, vrouwenhulpverlening

hervormd sociaal gericht predikant, prionier jeugdzorg, stond aan de wieg van de Hoenderloogroep en de jeugdinrichtingen in Zetten (nu Heldringstichting). .
Zetten

Hendriks, Gradus  (1920-2007) - samenlevingsopbouw, opbouwwerk

dertig jaar lang topambtenaar bij het ministerie van CRM en architect van de samenlevingsopbouw in Nederland. Hij zette het opbouwwerk op de kaart.
Den Haag

Herderschêe , Dirk  (1877-1969) - speciaal onderwijs, gehandicaptenzorg

arts, verwierf binnen het buitengewoon onderwijs grote bekendheid door de intelligentietest van Binet aan te passen, uit te breiden en te normeren voor de Nederlandse situatie.
Amsterdam

Hogendorp, Anna van  (1841-1915) - maatschappelijk werk,

In 1885 organiseerde Anna van Hogendorp een petitie aan de Tweede Kamer tegen de handel in vrouwen en meisjes.
Den Haag

Hulst, Johan van (1911-2018) - pedagogisch werk, openbaar bestuur

was een Nederlands verzetsstrijder, hoogleraar pedagogiek en politicus. In de Tweede Wereldoorlog redde hij met anderen het leven van honderden Joodse baby’s en jonge kinderen.
Amsterdam

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE