Biografisch Portaal header Biografisch Portaal Sociaal Werk
Met dit Biografisch Portaal Sociaal Werk wil de redactie de herinnering levend houden van markante figuren die hun sporen hebben verdiend, maar waarvan er velen niet binnen het bereik zijn gekomen van landelijke schijnwerpers of geschiedschrijvers. Nogal eens fixeert de geschiedschrijving van de moderne tijd zich op grote gebeurtenissen en staatkundige leiders. Een sociale paragraaf met aandacht voor mensen die zich hard maakten voor de noden van hun medemensen schiet er vaak bij in. Ten onrechte, want het gaat om mensen die belangrijk hebben bijgedragen aan het beschavingsniveau van de huidige samenleving. Zij hebben vaak in hun eigen gemeenschappen en omstandigheden school gemaakt, aan de wieg gestaan van organisaties en instellingen of anderszins uitzonderlijk werk verricht. Zij verdienen het om herinnerd te worden. De redactie roept bezoekers op om deze markante figuren te nomineren of te adopteren. Dat kan op deze pagina.

De hier opgenomen biografische beschrijvingen zijn uniek en veelal speciaal voor deze rubriek verzameld en opgesteld, omdat er elders digitaal geen adequate levensbeschrijvingen beschikbaar waren. In die zin vormt dit Portaal een aanvulling op het Biografisch Portaal Nederland.

Nico
Adriaans

Sietske
Altink

Ina
van Berckelaer-Onnes

Wilhelmina
J. Bladergroen

Louis
Blankenberg

Elisabeth
Boddaert

Jo
Boer

Pier
de Boer

Nico
de Boer

Gezina
Boerma-Bähler

Jaap
de Bruin

Henk
Cornelissen

Joop
Dondorp

Jürgen
Erich Feuerriegel

Ad
van Gennep

René
Graat

Oscar
Guermonprez

Ottho Gerhard
Heldring

Gradus
Hendriks

Anna
van Hogendorp

Johan
Janssens

Tjitte & Jannetta
Jonker

René
Kempenaar

Arie
Keppler

Corrie
Kersten

Uilke Jans
Klaren

Conny
Kooijman

Geert
van der Laan

Miek
de Langen

Wil
van de Leur

Maarten
van der Linde

Johanna
ter Meulen

Heleen
ter Meulen

Herman
Milikowski

Jan
Mokkenstorm

Carel
Muller

Femina
Muller

Daan
Mulock Houwer

Cecilia
Pérez Yáñez

Jan
van der Ploeg

Arie
Querido

Piet
Reckman

Agnes
de la Rie

Ds. M. W.
Scheltema

Margot
Scholte

Kees
Trimbos

Piet
Willems

Huib
Winkel