NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
logo gekkenkrant

'Dit is het eerste nummer van een krant voor alle mensen die in Nederland is een psychiatrische inrichting zitten. De mensen die dit eerste nummer gemaakt hebben vinden dat mensen die in inrichtingen zitten vaak onmondig gehouden worden, dat zij meestal niet krijgen waar zij recht op hebben, nl. vrijheid en als zij dat zelf willen een goede behandeling. In plaats daarvan moeten zij van alles slikken, zoals medicijnen die zij niet kennen, opsluiting die zij niet willen en stom werk dat nauwelijks vergoed wordt. Om maar niet te spreken van electroshocks en van de terreur die soms door verplegers wordt uitgeoefend als zij het bijvoorbeeld nodig vinden om patiënten hardhandige 'lesjes te leren'. In inrichtingen wordt met mensen op een manier omgesprongen die nergens anders in de normale maatschappij zou worden toegelaten.'

Zo introduceert in november 1973 de redactie het eerste proefnummer van de Gekkenkrant. De redactie bestond deels uit mensen die ervaringen hadden met de psychiatrie, aangevuld met jonge critici van de psychiatrie, waaronder mensen die in hun verdere carrière nog van zich zouden doen spreken, zoals Geert Mak en Flip Schrameijer.

Van de Gekkenkrant verschenen in totaal 42 nummers. In januari 1981 werd het laatste nummer uitgebracht, de redactie meende dat de formule was uitgewerkt, en dat er iets nieuws moest komen. In het laatste nummer schreven de redacteuren: 'Vroeger had de krant een voorlopersfunktie in akties, brieven en artikelen, maar de funktie van de krant is veranderd. Nu worden akties ook door andere groepen gevoerd, het nieuws in de psychiatrie wordt ook door andere bladen gebracht. Brieven worden nog steeds geschreven, maar gebeurt er nog wat mee? Ze hebben niet meer hetzelfde effekt. Wat betreft die dingen heeft de "Gekken"krant zichzelf overleefd.'

Het woord "Gekken" is dan inmiddels al tussen aanhalingstekens gezet. Wat door de initiatiefnemers bedoeld was als geuzennaam werd door grote delen van de doelgroep toch als stigmatiserend ervaren. Na lange discussies stond er vanaf december 1975 "Gekken"krant op de voorkant.

De zeven jaargangen en 42 nummers representeren een unieke periode in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Een periode waarin de opstandige patiënten en hun kritische medestanders voor het eerst en aanhoudend hun stem verheffen tegen de psychiatrie in een unieke combinatie van woede, humor en scherpe aanklachten. En met vaak zeer treffende beelden. En met grote gevolgen, want de psychiatrie veranderde, hoewel de meningen uiteenlopen over de vraag hoe fundamenteel die veranderingen welbeschouwd waren.

Op deze pagina's documenteert de Vereniging Canon sociaal werk deze bijzondere geschiedenis door de nummers van de Gekkenkrant online ter beschikbaar te stellen. De digitalisering is mogelijk gemaakt dankzij de welwillende medewerking van Museum Dr. Guislain te Gent, een cultureel ijkpunt met betrekking tot de geschiedenis van en actuele discussies over psychiatrie en geestelijke gezondheid, zorg, en kunst en waanzin.

Klik op een van de voorkanten hieronder om een nummer te lezen en/of te downloaden.

Gekkenkrant 1 Gekkenkrant 2 Gekkenkrant 3 Gekkenkrant 4 Gekkenkrant 5
Gekkenkrant 6 Gekkenkrant 7 Gekkenkrant 8 Gekkenkrant 9 Gekkenkrant 10
Gekkenkrant 11 Gekkenkrant 12 Gekkenkrant 13 Gekkenkrant 14 Gekkenkrant 15
Gekkenkrant 16 Gekkenkrant 17 Gekkenkrant 18 Gekkenkrant 19 Gekkenkrant 20
Gekkenkrant 21 Gekkenkrant 22 Gekkenkrant 23 Gekkenkrant 24 Gekkenkrant 25
Gekkenkrant 26 Gekkenkrant 27 Gekkenkrant 28 Gekkenkrant 29 Gekkenkrant 30 / 31
Gekkenkrant 32 Gekkenkrant 33 Gekkenkrant 34 Gekkenkrant 35 Gekkenkrant 36
Gekkenkrant 37 Gekkenkrant 38 Gekkenkrant 39 Gekkenkrant 40 Gekkenkrant 41
Gekkenkrant 42 Gekkenkrant 43      
         

 • Cover Gekkenkrant 1
 • Cover Gekkenkrant 2
 • Cover Gekkenkrant 3
 • Cover Gekkenkrant 4
 • Cover Gekkenkrant 5
 • gekkenkrant tekst
 • Cover Gekkenkrant 6
 • Cover Gekkenkrant 7
 • Cover Gekkenkrant 8
 • Cover Gekkenkrant 9
 • Cover Gekkenkrant 10
 • gekkenkrant tekst
 • Cover Gekkenkrant 11
 • Cover Gekkenkrant 12
 • Cover Gekkenkrant 13
 • Cover Gekkenkrant 14
 • Cover Gekkenkrant 15
 • gekkenkrant tekst
 • Cover Gekkenkrant 17
 • Cover Gekkenkrant 18
 • Cover Gekkenkrant 19
 • Cover Gekkenkrant 20
 • Cover Gekkenkrant 21
 • gekkenkrant tekst
 • Cover Gekkenkrant 23
 • Cover Gekkenkrant 24
 • Cover Gekkenkrant 25
 • Cover Gekkenkrant 26
 • Cover Gekkenkrant 27
 • gekkenkrant tekst
 • Cover Gekkenkrant 28
 • Actieposter Gekkenkrant
 • Cover Gekkenkrant 29
 • Cover Gekkenkrant 30
 • Cover Gekkenkrant 32
 • gekkenkrant tekst
 • Cover Gekkenkrant 33
 • Cover Gekkenkrant 34
 • Cover Gekkenkrant 35
 • Cover Gekkenkrant 36
 • Cover Gekkenkrant 37
 • gekkenkrant tekst
 • Cover Gekkenkrant 38
 • Cover Gekkenkrant 39
 • Cover Gekkenkrant 40
 • Cover Gekkenkrant 41
 • Cover Gekkenkrant 42
 • gekkenkrant tekst
 • Cover Gekkenkrant 43
 • Actieposter Gekkenkrant
 • Actieposter Gekkenkrant
 • Actieposter Gekkenkrant
 • gekkenkrant tekst