NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Het Canon Casusspel is een spel over het heden en verleden van het sociaal werk.

Het sociaal werk kent een lange geschiedenis. Oplossingen voor vraagstukken zijn tegenwoordig anders dan vroeger, maar soms zijn de verschillen tussen vroeger en nu kleiner dan je zou denken. Bovendien is er zelden sprake van één juiste oplossing. Door het spelen van het Canon Casusspel raak je hierover in gesprek en leer je meer over de ontwikkeling van het sociaal werk.

Download de volledige uitleg.
 Overzicht Kaarten
Jeugd
Jeugd

A. Casus: Isabel is 10 jaar oud en zit op de basisschool. Isabel heeft een leerachterstand opgelopen en is voor de twee keer blijven zitten. Ze loopt achter op haar leeftijdsgenoten. Wat moet er gebeuren met Isabel?

B. Casus: Jacob is 17 jaar oud. Hij is voor de vierde keer opgepakt voor diefstal en verantwoordelijk geacht. Wat moet er gebeuren met Jacob?

C. Casus: Matthijs is 9 jaar oud en woont thuis met zijn ouders. Als Matthijs iets doet wat hij niet mag of als hij brutaal is, wordt hij door zijn vader geslagen. Wat moet er gebeuren met Matthijs?

Meer informatie

Brein
Brein

A. Casus: Tarik (25) is als puber gaan experimenteren met drugsgebruik en kampt al enige jaren met een harddrugverslaving. Wat moet er gebeuren met Tarik?

B. Casus: Janneke (17) heeft een diagnose autisme. Ze is niet goed in staat om zelfstandig haar leven op orde te krijgen. Wat moet er gebeuren met Janneke?

C. Casus: Bram (52) heeft een groot deel van zijn leven last van psychiatrische problemen. Hij heeft hulp vrijwel altijd geweigerd. Wat moet er gebeuren met Bram?Meer informatie

Persoonlijke Motivatie
Persoonlijke Motivatie

A. Casus: Joyce kan niet tegen onrecht en wil onrecht de wereld uit helpen. Wat kan ze doen?

B. Casus: Francisca wil arme mensen helpen. Bestaande hulporganisaties wantrouwt ze. Wat kan ze doen?

C. Casus: Yaron vindt dat te weinig mensen kennis hebben over de oorzaken van ongelijkheid. Wat kan hij doen?

Meer informatie

Samenleving
Samenleving

A. Asha en Ramesh hebben vier kinderen. Het gezin leeft in armoede en zorgt voor overlast in de buurt. Hoe gaat de samenleving hiermee om?

B. Annemarie is een alleenstaande vrouw met een verstandelijke beperking, zij vertoont ernstig problematisch gedrag. Hoe gaat de samenleving hiermee om?

C. Harry is een volwassen man en veroordeeld voor een zededelict. Hij heeft zijn straf erop zitten en keert terug in de samenleving. Hoe gaat de samenleving hiermee om?

Meer informatie

  
Ontwikkeld door Rstyle