NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Miek de LangenMiek de Langen (1930 - 2019)


jeugdzorg, wetenschap


was hoogleraar jeugdrecht, pleitte onvermoeibaar voor een betere rechtspositie van kinderen en richtte in 1985 de eerste Kinderrechtswinkel ter wereld op.


* * *


Miek de Langen was vanaf 1976 tot 1992 hoog¬leraar jeugdrecht in Amsterdam. In een pand naast haar huis aan de Brouwersgracht in Amsterdam opende zij in 1985 de Kinderrechtswinkel, de allereerste in de wereld. Kinderen konden daar zonder bemoeienis van volwassenen (voor hen was het pand verboden terrein) voor vragen terecht bij studenten van de UvA, die hiermee theorie aan praktijk konden koppelen.

Ze werd in 1930 geboren in Wassenaar als jongste van de vier dochters van de belastingconsulent en latere hoogleraar belastingrecht Jan de Langen. De oorlog verstoorde haar schoolopleiding, maar in 1949 kon ze Nederlands gaan studeren in Amsterdam. Dat beviel haar niet. Ze besloot over te stappen naar rechten. Nadat ze in 1956 was afgestudeerd, werkte ze eerst in het maatschappelijk werk, zodat ze iets van de praktijk zou weten. Eind jaren zestig deed ze onderzoek naar de observatie van kinderbeschermingspupillen bij wat nu het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen heet. Haar werkruimte werd in het instituut de ‘Kinderkamer’ genoemd. In die tijd wilde ze een kinderhuis openen in een verbouwde boerderij te Echteld aan de Waal, waar ze toen woonde. Maar dat bleek onhaalbaar te zijn.

De Langen promoveerde in 1973 op het proefschrift Recht voor jeugdigen, waarin ze kritisch stelling nam tegen het bestaande jeugdrecht, omdat dit onvoldoende rekening hield met rechten van kinderen. In 1976 werd ze benoemd tot hoogleraar aan de UvA. Ze trad daarbij eigenlijk in de voetsporen van haar vader: hij had zich sterk gemaakt voor rechtsbeginselen in het belastingrecht, zij deed dat voor het jeugdrecht.

In 1985 opende ze een kinderrechtswinkel, uniek in de wereld op dat moment. Maar eigenlijk was het in haar ogen een noodgreep, want ten principale vond ze dat de gewone rechtshulp er ook voor kinderen moest zijn. Evenzo pleitte ze voor de rechten van jeugdigen, maar was geen voorstander van het VN-kinderrechtenverdrag, omdat de algemene mensenrechtenverdragen op kinderen van toepassing moesten zijn.

Voordat ze de kinderrechtswinkel begon aan de Brouwersgracht, was ze mede-initiatiefnemer van de stichting Interlandelijke Adoptie, waarvoor ze verschillende malen kinderen uit Korea haalde voor Nederlandse adoptie-ouders. Ook was ze betrokken bij de oprichting van de Kindertelefoon.

In 1992 ging ze met emeritaat. Na haar pensioen was ze actief in diverse clubjes. Haar rust vond ze in haar huis in Umbrië, waar ze van de Italiaanse geneugten kon genieten. Miek de Langen, bekend en geliefd vanwege haar schaterlach, overleed 13 november 2019 op 89-jarige leeftijd.

Deze biografische schets is gebaseerd op het In Memoriam dat Peter de Waard op zaterdag 30 november schreef in de rubriek "Het eeuwige leven’ in de Volkskrant.

Publicatiedatum: 30-11-2019
Datum laatste wijziging :00-00-0000
Linksdesign by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / Onderhoud door Rstyle