NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
'Het lijden dreigt van drie kanten: vanuit ons eigen lichaam, dat tot verval en ontbinding is voorbestemd en zelfs pijn en angst als waarschuwingssignalen niet kan missen; vanuit de buitenwereld, die met oppermachtige, onverbiddelijke, vernietigende krachten tegen ons tekeer kan gaan; en tot slot vanuit de betrekkingen met andere mensen.' Sygmund Freud, Het onbehagen in de cultuur, 1930

1270

1442

1883

1887

1909

1926

1932

1949

1953

1964

1964

1971

1971

1971

1972

1977

1984

1990

1992

1993

1994

1995

1996

2000

2005
Deze Canon geestelijke gezondheidszorg & sociaal werk gaat over de geschiedenis van sociaal werkers en hun betrokkenheid bij psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het is dus geen breed overzicht van de geschiedenis van de psychiatrie, maar beschrijft deze door de bril van sociaal werk. Deze canon is een co-productie tussen vereniging Canon Sociaal Werk en GGzE, instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen.


built by Dutchlion 2015 / maintenance by Rstyle