'Het lijden dreigt van drie kanten: vanuit ons eigen lichaam, dat tot verval en ontbinding is voorbestemd en zelfs pijn en angst als waarschuwingssignalen niet kan missen; vanuit de buitenwereld, die met oppermachtige, onverbiddelijke, vernietigende krachten tegen ons tekeer kan gaan; en tot slot vanuit de betrekkingen met andere mensen.' Sygmund Freud, Het onbehagen in de cultuur, 1930

1270

1442

1883

1887

1909

1926

1932

1949

1953

1964

1964

1971

1971

1971

1972

1977

1984

1992

1993

1994

1995

1996

2000

2005

2023
Deze Canon geestelijke gezondheidszorg is in 2011 tot stand gekomen als een studieproject van studenten social work van de Fontys Hogeschool. En nadien aangevuld met vensters uit de Canon cliëntenbeweging GGz en andere Canons. De Canon beoogt bepaald niet een volledig overzicht te bieden van de geschiedenis van de psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. De informatie zoals in de vensters gepresenteerd is vooral bijeengebracht vanuit het perspectief van cliënten en sociaal werkers. Het is een voornemen van de redactie om een meer uitgebalanceerde Canon GGz te ontwikkelen. Wie belangstelling heeft om daar aan bij te dragen, kan zich melden bij de redactie: info@canonsociaalwerk.eu.