NIEUW
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 10

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE
Marcus, Tine  (1861-1949) - speciaal onderwijs, emancipatie

als ’dovenmoeder’ dé beschermvrouwe van slechthorenden in Nederland en decennialang de ziel van de Vereeniging voor Slechthorenden.


Mercier, Helena  (1839-1910) - volkshuisvesting, volksontwikkeling

was een belangrijke aanstichter van de eerste feminsitische golf en geldt als pionier van het maatschappelijk werk.
Amsterdam

Meulen, Johanna ter (1867-1937) - maatschappelijk werk, volkshuisvesting

richtte in 1903 de Vereniging van Woningopzichteressen op, begeleidde arme arbeidersgezinnen en werkte ’outreachend’ avant-la-letrre.
Amsterdam

Meulen, Heleen ter (1872-1953) - sociaal werk, maatschappelijk werk

begon als verpleegzuster in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam als eerste met maatschappelijk werk voor (ontslagen) ziekenhuispatiënten.
Amsterdam

Milikowski, Herman  (1909-1989) - wetenschap,

rekende als een der eerste sociologen af met de ’onmaatschappelijkheidsbestrijding’ en schreef in 1967 de invloedrijke bestseller Lof der onaangepastheid.
Amsterdam

Mokkenstorm, Jan  (1962-2019) - geestelijke gezondheidszorg,

was als psychiater werkzaam voor GGZ InGeest en zette in 2009 als bevlogen oprichter van het platform 113 zelfmoordpreventie duurzaam op de kaart.
Amsterdam

Muller, Carel  (1937-2020) - verstandelijke gehandicaptenzorg,

was als directeur van Nieuw-Dennendal de ideoloog en inspirator achter het ’verdunningsexperiment’ dat in 1974 ruw werd afgebroken door ingrijpen van hogerhand.
Den Dolder

Muller, Femina  (1826-1909) - kinderopvang, pedagogisch werk

prionier van de kinderopvang; bestreed als voorvrouw van de ’Vereeniging tot Verbetering van Kleine Kinderbewaarplaatsen’ misstanden in de opvang van jonge kinderen.
Amsterdam

Muller-Lulofs, Marie  (1854-1954) - maatschappelijk werk, armenzorg

armoedebestrijdster, oprichtster van Opleidingsinrichting voor Sociale Arbeid, de latere School voor Maatschappelijk Werk.
Utrecht

Mulock Houwer, Daan  (1903-1985) - jeugdzorg, wetenschap

sleutelfiguur in de geschiedenis van de jeugdzorg, permanent op zoek naar hervorming en verbeteringen van de residentiële zorg voor jongeren.
Amersfoort

EERSTE  VORIGE   ( Pagina 1 van 1 )   VOLGENDE  LAATSTE