NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
'Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.
En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.'
Jan Ligthart (1859-1916), onderwijzer en onderwijsvernieuwer

1800

1833

1846

1872

1874

1881

1883

1893

1896

1900

1901

1903

1904

1905

1911

1915

1918

1920

1928

1933

1945

1950

1952

1969

1970

1971

1972

1989

1990

1993

1994

2004

2006

2007

2012
De Canon Zorg voor de Jeugd is tot stand gekomen dankzij de steun van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Pro Juventute en een groot aantal maatschappelijke aandeelhouders. De Canon biedt een overzicht van de moderne geschiedenis (vanaf 1800) van de zorg voor de jeugd. In maart 2012 werd er een bètaversie met 25 vensters online gebracht, waarna op 15 november 2012 de definitieve versie officieel werd gelanceerd tijdens de jaarlijkse Mulock Houwer-lezing in het Kinderrechtenhuis te Leiden. Eind 2013 werd de digitale Canon te boek gesteld. In 2016 en 2017 is het aantal vensters uitgebreid tot 35.
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • Altra - Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs in regio Amsterdam
 • Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek.
 • Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs
 • BMC - advies en management in de publieke sector
 • Jeugdzorg Nederland, brancheorganisatie voor jeugdzorgorganisaties (voorheen MOgroep Jeugdzorg)
 • Landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio Haaglanden.
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • William Schrikker Groep, landelijk instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg
 • Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen
 • Nederlands Jeugd instituut (NJi)
 • Van Montfoort - adviesbureau voor jeugdzorg en jeugdbeleid, politie en justitie, en zorg en welzijn
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg
 • Levvel - specialisten voor jeugd en gezin


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2012 / maintenance by Rstyle