NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Ina van Berckelaer-OnnesGeadopteerd door:
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME (NVA)

Ina van Berckelaer-Onnes (1942 - )


ontwikkelingsstoornissen in het bijzonder autisme, wetenschap


was hoogleraar orhopedagogiek en verricht pionierswerk om de kennis van autisme onder een breed publiek te verspreiden. Zij nam ook het intiatief tot de Canon autisme.


* * *

Ina van Berckelaer-Onnes (1942) studeerde klinische en orthopedagogiek aan de universiteit van Leiden. Na haar afstuderen in 1967 werd ze medewerker bij de afdeling orthopedagogiek van die universiteit. Ze promoveerde in 1979 in Utrecht op het proefschrift Vroegkinderlijk autisme: een opvoedingsprobleem.

In de periode 1983-1985 werkte Van Berckelaer bij de afdeling psychologie van het Glenrose Hospital in Edmonton, Canada. In 1985 keerde ze terug in Leiden, waar ze zes jaar later benoemd werd tot bijzonder hoogleraar orthopedagogiek. In 2001 werd deze post omgezet in een gewoon hoogleraarschap met als leeropdracht orthopedagogiek, in het bijzonder orthopedagogische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen.

Ina van Berckelaer-Onnes omschrijft kinderen met een ontwikkelingsstoornis als uitermate kwetsbaar. Zij, maar zeer zeker ook de ouders hebben specifieke hulp nodig. Autisme is een neurobiologische stoornis die vergaande consequenties heeft voor opvoeding en onderwijs, stelt Van Berckelaer.

Mede door het pionierswerk van Ina van Berckelaer-Onnes wordt autisme in brede kring als orthopedagogische vraagstelling erkend en bestudeerd. In 2005 ontving Van Berckelaer-Onnes de Piet Vroon Prijs voor de manier waarop ze de resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk heeft gemaakt voor een breed publiek. Ina van Berckelaer-Onnes werd bij haar emeritaat in juni 2007 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ina van Berckelaer-Onnes was een van de initiatiefnemers van de Canon autisme.

Op 8 maart 2020 (Internationale Vrouwendag) ontving Ina van Berckelaer-Onnes de Suffrage Science Award. Deze prestigieuze prijs is een eerbetoon aan vrouwen in de wetenschap en techniek. Het is aanmoediging voor vrouwen in het algemeen om voor de wetenschap te kiezen. Volgens de jury zette zij als orthopedagoog en als allereerste hoogleraar Autisme ter wereld haar specialisme vanuit orthopedagogisch perspectief zowel nationaal als internationaal op de agenda. Zij zette de beantwoording van de pedagogische hulpvraag van kinderen en ouders op de kaart. De kracht van de orthopedagoog ’ligt in de vertaling van de aangereikte informatie naar pedagogische vraagstellingen en orthopedagogische handelingsadviezen’, zo citeerde de jury Ina van Beckelaer-Onnes.

Relevante publicaties

• Vroegkinderlijk autisme: een opvoedingsprobleem. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1979.
Theoretische orthopedagogiek. [Met J. Rispens] Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985.
Ook op 29 juni bestaat Sinterklaas. Afscheidsrede. Leiden: University Press, 2007.

Aan een uitgebreider biografisch portret wordt gewerkt.


Publicatiedatum: 17-11-2019
Datum laatste wijziging :11-04-2021design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / Onderhoud door Rstyle