NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 134

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 2 van 14 )   VOLGENDE   LAATSTE
Boer, Pier de  (1884-1945) - onderwijs, verstandelijke gehandicaptenzorg

zette zich als eerste ’ambtenaar van de nazorg’ enorm in om kinderen na het buitengewoon lager onderwijs aan werk te helpen, ondermeer door aparte werkinstellingen op te richten.
Amsterdam

GEADOPTEERD!
Boer, Nico de (1955-2019) - sociaal werk, wetenschap

publiceerde over wijkgericht werken en de institutionele geschiedenis van het welzijnswerk, muntte in 2011 het begrip ’Burgerkracht’ in een spraakmakend essay.
Amsterdam

Boerma-Bähler, Gezina  (1874-1953) - opbouwwerk, sociaalcultureel werk

richtte in het Drentse Paterswolde in 1915 het eerste dorpshuis in Nederland op en stond aan de wieg van de latere Stichting Opbouw Drenthe.
Paterswolde (Dr)

Boerwinkel, Feitse  (1906-1987) - maatschappelijk werk, sociaal werk

tussen 1953 en 1971 directeur van Academie Kerk en Wereld (later sociale academie De Horst) en inspireerde velen met zijn boek Inclusief denken en zijn ’open’ religiositeit. .
Amersfoort

Bosshardt, Alida (majoor) (1913-2007) - maatschappelijke opvang,

de beroemdste en bekendste heilsoldaat van het Legers des Heils, onvermoeibaar colporterend met de Strijdkreet, dagelijks in de weer met de opvang van o.a. prostituees.
Amsterdam

Breur, Dunya  (1942-2009) - geestelijke gezondheidszorg,

werd in 1972 als ’gevaar voor mede-patiënten het gekkenhuis uitgegooid’, groeide uit tot ’geweten’ van de Cliëntenbond en hielp lotgenoten aan de psychiatrie te ontsnappen.
Amsterdam

Bruin, Jaap de (1896-1978) - jongerenwerk, sociaalcultureel werk

richtte in 1926 voor arbeidersjongeren clubhuis De Mussen op en stond als Meester de Bruin aan de wieg van het Haagse buurthuiswerk, waar hij tot zijn pensioen in 1967 aan verbonden bleef.
Den Haag

Cohen Rodrigues , Anneke  (1941-2021) - gehandicaptenzorg, openbaar bestuur

‘Supermoeder’ - wist zorg voor haar tweeling met een spasme te combineren met lidmaatschap van de gemeenteraad en vele bestuursfuncties
Zevenaar

Commissaris, BartJan  (1962-2022) - onderwijs,

directeur van brede school in de Amsterdamse Bijlmer en krachtige voorvechter van gelijke kansen van alle leerlingen.
Amsterdam Zuidoost / Bijlmer

Cornelissen, Henk  (1949-) - samenlevingsopbouw, opbouwwerk

was 25 jaar voorman van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), initieerde een reeks instrumenten om de positie van bewoners recht te doen, zoals de ABCD-aanpak.
Eindhoven / Utrecht

GEADOPTEERD!
EERSTE    VORIGE   ( Pagina 2 van 14 )   VOLGENDE   LAATSTE