eregalerij Toelichting Nomineren Adopteren Canon Toon allesof selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 77

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 2 van 8 )   VOLGENDE   LAATSTE
Crevel, Noor van (1930-2019) - maatschappelijke opvang, emancipatie

radicaal feminist, was maatschappelijk werker en docent aan de sociale academie; richtte, samen met anderen, in 1974 het eerste Blijf van m’n Lijf-huis in Amsterdam op, voor vrouwen én kinderen.
Amsterdam

Damsté-Terpstra, Tiete  (1924-2020) - speciaal onderwijs,

Zij maakte van hulp aan stotterende en slissende mensen een echt vak. Logopedie was niet langer een bijzaak voor docenten en zangleraren.


Dondorp, Joop  (1906-1996) - verstandelijke gehandicaptenzorg,

initiatiefnemer, drijvende kracht en vanaf het begin in 1956 tot 1974 voorzitter van Philadelphia, ’protestants christelijke vereniging van ouders en vrienden van het afwijkende kind’.
Hilversum

GEADOPTEERD!
Eijk-Osterholt, Corrie van (1923-) - geestelijke gezondheidszorg,

gaf met haar boek Laten ze het maar voelen in 1972 de aftrap van de Gekkenbeweging, later de Cliëntenbeweging in de psychiatrie. Het boek maakte een storm van verontwaardiging en herkenning los.
Rotterdam

GEADOPTEERD!
Feuerriegel, Jürgen Erich (1955-) - maatschappelijke opvang,

initiatiefrijke bestuurder van de Stichting Maatschappelijke Opvang, gedreven door een grote compassie voor mensen wier levens getekend zijn door tegenslagen, pech en onvermogen.
Helmond

GEADOPTEERD!
Gennep, Ad van (1937-2019) - verstandelijke gehandicaptenzorg, wetenschap

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in woord en daad onvermoeibaar pleitbezorger van de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Nederland

GEADOPTEERD!
Govaars, Gerrit Jurriaan  (1866-1954) - armenzorg, maatschappelijke opvang

onderwijzer die in 1887 een afdeling van het Salvation Army, het Leger des Heils, oprichtte. [NADER UIT TE WERKEN]
Amsterdam

Graaf, Andrew de (1867-1945) - maatschappelijke opvang,

Andrew de Graaf (1867-1945) was tientallen jaren het gezicht van het protestants-christelijke sociale werk, maar ook een onvermoeibaar strijder tegen misstanden in de prostitutie.
Amsterdam

Graat, René  (1945-2020) - pastoraal werk, samenlevingsopbouw

pastoor in Banholt in Zuid-Limburg, inspirerend pastoraal werker, werkte 30 jaar in Congo en was in de dorpsgemeenschap een zeer gerespecteerd toonbeeld van medemenselijkheid en gemeenschapszin.
Zuid-Limburg

Guermonprez, Oscar  (1912-1977) - volksontwikkeling,

was cursusleider en directeur van volkshogeschool Bergen. Hij behoort tot de grondleggers van het moderne vormings- en volksontwikkelingswerk, cultuureducatie en de democratische burgerschapsvorming.
Bakkeveen / Bergen

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 2 van 8 )   VOLGENDE   LAATSTE