NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 130

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 12 van 13 )   VOLGENDE   LAATSTE
Trimbos, Kees  (1920-1988) - geestelijke gezondheidszorg,

werd bekend als geestelijk bevrijder van rooms-katholiek Nederland en ontwikkelde zich als hoogleraar tot een criticus van de medisch georienteerde psychiatrie.
Nederland

Troost, Jan  (1958-2023) - emancipatie, gehandicaptenzorg

was zijn leven lang het activistische (en humoristische) boegbeeld in de strijd voor gelijke rechten voor mensen met een beperking.
Nijmegen

Ven, Gerard van de (1939-) - maatschappelijk werk, sociaal werk

speelde in 1970 de hoofdrol in de zaak-Christientje, waarbij hij wegens insubordinatie (ongehoorzaamheid) werd ontslagen. Door de protestgolf die daar op volgde, kreeg de beroepscode een enorme boost.
Eindhoven

Verlaan , Krijnie  (1931-2016) - emancipatie, volksontwikkeling

ontwikkelde als vormingsleidster in Noord-Holland de cursus Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving (VOS-cursus). Tienduizenden vrouwen gaven hun levens na deze cursussen een nieuw perspectief.
Heiloo

Verwey-Jonker, Hilda  (1908-2004) - wetenschap, openbaar bestuur

was een der eerste vrouwelijke sociologen, zeer betrokken bij de ontwikkeling van het maatschappelijk werk, stond altijd op de bres voor emancipatie van mensen en muntte het woord ’allochtoon’.


Vogelaar, Ella  (1949-2019) - samenlevingsopbouw, openbaar bestuur

zette zich als minister wonen, wjken & integratie in voor een actief ’integraal’ wijkenbeleid, waarin bewoners en professionals een sterke stempel drukken op de koers en de uitvoering.
Utrecht

Voorthuijsen, Adriaan van  (1871-1952) - speciaal onderwijs, verstandelijke gehandicaptenzorg

was als arts en later als eerste onderwijsinspecteur de ’grondvester’ van het buitengewoon/speciaal onderwijs.
Groningen

Wagenaar, Flora  (1938-2023) - vrijwilligerswerk, ouderenwerk

Ruim 35 jaar was zij de drijvende kracht achter het Felicitatieproject, een vrijwilligersinitiatief dat eenzaamheid bij ouderen in de Amsterdamse Rivierenbuurt tegengaat.
Amsterdam

Went, Louise  (1865-1951) - maatschappelijk werk, armenzorg

richtte in 1899 eerste beroepsopleiding voor maatschappelijk werk op, was woningopzichteres en directrice N.V. Bouwonderneming Jordaan.
Amsterdam

Wesdijk, Arend  (1982-2023) - opbouwwerk, samenlevingsopbouw

zag zichzelf als ‘samenlevingsstrateeg’, iemand die de echte verhalen van mensen serieus neemt én ze vertaalt naar sociaal beleid en politiek.
Barendrecht

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 12 van 13 )   VOLGENDE   LAATSTE