NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Biografisch Portaal header
Biografisch Portaal Sociaal Werk
Toon alles of selecteer op beginletter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naam Werksoort Plaatsaantal gevonden persoonlijkheden: 134

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 3 van 14 )   VOLGENDE   LAATSTE
Crevel, Noor van (1930-2019) - maatschappelijke opvang, emancipatie

radicaal feminist, was maatschappelijk werker en docent aan de sociale academie; richtte, samen met anderen, in 1974 het eerste Blijf van m’n Lijf-huis in Amsterdam op, voor vrouwen én kinderen.
Amsterdam

Damsté-Terpstra, Tiete  (1924-2020) - speciaal onderwijs,

Zij maakte van hulp aan stotterende en slissende mensen een echt vak. Logopedie was niet langer een bijzaak voor docenten en zangleraren.


Dondorp, Joop  (1906-1996) - verstandelijke gehandicaptenzorg,

initiatiefnemer, drijvende kracht en vanaf het begin in 1956 tot 1974 voorzitter van Philadelphia, ’protestants christelijke vereniging van ouders en vrienden van het afwijkende kind’.
Hilversum

GEADOPTEERD!
Drucker, Hendrik Lodewijk  (1857-1917) - sociaal werk, volksontwikkeling

was een van de belangrijkste sociale hervormers en volksverheffers van rond 1900, betrokken bij een groot aantal initiatieven op het terrein van de volksontwikkeling en sociale zekerheid.
Leiden/Groningen

Eijk-Osterholt, Corrie van (1923-) - geestelijke gezondheidszorg,

gaf met haar boek Laten ze het maar voelen in 1972 de aftrap van de Gekkenbeweging, later de Cliëntenbeweging in de psychiatrie. Het boek maakte een storm van verontwaardiging en herkenning los.
Rotterdam

GEADOPTEERD!
Feuerriegel, Jürgen Erich (1955-) - maatschappelijke opvang,

initiatiefrijke bestuurder van de Stichting Maatschappelijke Opvang, gedreven door een grote compassie voor mensen wier levens getekend zijn door tegenslagen, pech en onvermogen.
Helmond

GEADOPTEERD!
Foudraine, Jan  (1929-2016) - geestelijke gezondheidszorg,

psychiater die begin jaren zeventig met zijn boek Wie is van hout... de psychiatrie opschudde, vervolgens in de ban raakte van het Oosters denken en zich aansloot bij de Bhagwanbeweging.


Geertsema, Henk  (1954-2022) - maatschappelijk werk, sociaal werk

Andragoog en docent, heeft met meerdere publicaties belangrijke bijdrage geleverd aan de theorievorming van het sociaal werk.
Zwolle

Gennep, Ad van (1937-2019) - verstandelijke gehandicaptenzorg, wetenschap

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in woord en daad onvermoeibaar pleitbezorger van de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Nederland

GEADOPTEERD!
Gent, Bas van (1937-2023) - wetenschap,

Droeg in de roerige jaren zeventig als wetenschappelijke medewerker bij aan de ontwikkeling van de andragologie in Amsterdam, waarna hij in 1977 hoogleraar andragogiek werd in Leiden.
Amsterdam/Leiden

EERSTE    VORIGE   ( Pagina 3 van 14 )   VOLGENDE   LAATSTE