NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Trees  KeultjesTrees Keultjes (1926 - 2022)


politie en justitie,


was een van de eerste vrouwelijke politieagenten, was streng, maar had oog voor de sociale achtergrond van de jongelui die op het verkeerde pad dreigden te raken.


* * *


Juffrouw Keultjes was een begrip in Oss. Ze was een van de eerste drie vrouwelijke politieagenten in Nederland en ze moest de jeugd behoeden voor baldadigheid. Wie onder schooltijd op straat zwierf, zette ze achter op haar fiets en bracht ze naar de klas. Toen Trees Keultjes in de jaren vijftig als politieagent ging werken, moest ze via een speciale zijingang het bureau betreden. En het was beslist niet de bedoeling dat ze ergens met een mannelijke collega naartoe zou rijden. Daar kwamen alleen maar praatjes van.

Keultjes was in 1953 een van de eerste drie vrouwelijke politieagenten in uniform in Nederland. Haar publieke optredens leidden in die beginperiode tot een stormloop op straat, tot opstoppingen aan toe.
Kranten wilden haar interviewen, net als het vrouwenweekblad Margriet. Niet dat ze zat te wachten op al die aandacht, zegt haar nicht Ankie Keultjes. ‘Ze was geen voortrekker voor vrouwenemancipatie of zo. Ze deed gewoon haar werk. Daar was niets bijzonders aan, zei ze altijd.’

Keultjes werd geboren in 1926 en groeide op in een groot katholiek gezin. Omdat ze een typediploma had, werd ze gevraagd bij te springen op de administratie van het politiebureau in Oss, waar haar vader als hoofdcommissaris werkte. Ze zou het twaalf jaar lang doen, tot ze werd geattendeerd op een advertentie waarin vrouwelijke agenten werden gevraagd in Heerlen.
Haar werk bestond in de beginjaren vooral uit het geven van verkeersonderwijs op scholen en het opleiden van kinderen tot verkeersbrigadier bij oversteekplaatsen. Later werd ze brigadier bij de kinder- en zedenpolitie in Oss. Ze moest de jeugd ¬behoeden voor baldadigheid.
Wie onder schooltijd op straat zwierf, kon zomaar door Keultjes achter op haar fiets worden gezet en naar de klas worden gebracht. Ze controleerde ook of kinderen in de bioscoop niet stiekem naar binnen waren geglipt bij een film voor 18 jaar en ¬ouder. Op de Facebookgroep Oss Nostalgie schreef een inwoner van Oss: ‘Dan ging voor het begin het licht aan en werd je er door juffrouw Keultjes uit gehaald. Dubbel pech: geen film en geld kwijt.’
Keultjes was streng, maar had ook oog voor de sociale achtergrond van de jongelui die op het verkeerde pad dreigden te raken. ‘In die tijd hield bijna niemand zich nog bezig met maatschappelijk werk’, vertelt nicht Ankie. ‘Probleemgevallen kwamen bij de politie. Daar kon mijn tante goed mee omgaan. Ze had het hart op de juiste plek.’

Keultjes bleef haar hele leven ongetrouwd, mede omdat ze na de dood van haar vader de zorg voor haar moeder op zich nam. ‘Dat zag ze als haar taak’, zegt neef Ferry Keultjes. Haar singlebestaan was geen item in haar leven, zegt hij. ‘Voor een man vinden was simpelweg geen tijd.’
Met de toewijding voor haar werk, de zorg voor haar moeder en de liefde voor haar neefjes en nichtjes was haar leven meer dan gevuld. Ankie herinnert zich de vele logeerpartijen en de verjaardagen. ‘Dan maakte ze van die vette rundvleessoep. Sigaretten stonden in een glas op tafel voor de visite.’

Keultjes bleef tot 1986 bij de politie in Oss. Toen ze na 44 dienstjaren afzwaaide, zei ze in Trouw: ‘Als ik nu zou moeten kiezen, ging ik niet meer bij de politie. Op een paard, gewapend, bij de ME, daar ben ik niet flink genoeg voor. De jeugd is ook brutaler geworden.’
Juffrouw Keultjes was een begrip in Oss. Dat besefte neef Ferry pas ten volle nadat zijn tante, op 20 januari, op 95-jarige leeftijd vredig was ingeslapen. ‘Ze was al veertig jaar bij de politie weg, maar toch kreeg ik na haar dood appjes van mensen die vroegen: was zij jouw tante? Dat was die strenge, zeiden ze dan. En zo was het ook. Recht was recht, krom was krom bij tante Trees.’

Auteur: Iwan Tol

Deze biografische schets werd op 22 februari 2022 gepubliceerd in de Volkskrant in de rubriek ‘Het eeuwige leven’, met als titel: ’Eerste politieagente in Nederland hield de Osse jeugd op het rechte pad’.

Amateur historicus Marcel Krutzen , die meerdere bijdragen schreef voor de Canon, schreef voor MijnStreek, historisch tijdschrift voor Limburg, een uitgebreid artikel over de eerste drie politieagenten van Nederland: de dames Mintjes, Segeren en Keultjes, die op 14 juni 1954 gezamenlijk in dienst traden van de Heerlense politie. Klik hier voor het artikel, dat in het eerste nummer van 2021 verscheen met als titel: ’De eerste vrouwelijke geüniformeerde politieagenten in Heerlen en in Nederland.Publicatiedatum: 24-02-2022
Datum laatste wijziging :28-06-2022design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / Onderhoud door Rstyle