NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Maarten van der Linde<br />(1948-2020) Maarten van der Linde
(1948-2020)

Maarten van der Linde studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. In 1995 promoveerde hij op de ’werkers in kerkelijke arbeid’, een experiment van de Nederlandse Hervormde Kerk om het sociaal werk vanuit het christelijk geloof te inspireren en te vernieuwen (1945-1966). Hij was van 1971 tot 2013 docent geschiedenis in het hoger (beroeps)onderwijs (sociaal werk), waarvan dertig jaar op Academie/Hogeschool de Horst te Driebergen. Van 2011 tot begin 2014 was Maarten bijzonder lector geschiedenis van het sociaal werk aan de Hogeschool Utrecht. Hij werd in september 2007 redacteur van de Canon sociaal werk. Maarten maakte deel uit van de redacties die verantwoordelijk waren voor de canons Zorg voor de jeugd, Gehandicaptenzorg, Maatschappelijk Werk, Vrouwenopvang, Reclassering en Autisme. Hij was van 2011-2019 voorzitter van de Vereniging Canon Sociaal Werk; bij zijn afscheid als voorzitter op 27 september 2019 werd hij verrast met het erelidmaatschap van de Vereniging Canon sociaal werk.
Bij zijn afscheid van Hogeschool Utrecht in mei 2014 werd Maarten van der Linde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Op donderdag 20 augustus 2020 overleed Maarten van der Linde aan de gevolgen van kanker, een ziekte die drie jaar daarvoor bij hem was gediagnosticeerd. Maarten was sinds 1968 samen met Joke Goslinga met wie hij twee kinderen en drie kleinkinderen kreeg. 
Relevante publicaties
Vensters
Meegewerkt aan
Biografieën
      overzicht auteurs   volgende   laatste