NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
1840 180 jaar vrouwenopvang
Vallen en weer opstaan
1847 Heldring en Asyl Steenbeek
De eerste vrouwenopvang
Anna van Hogendorp 1841-1915 sociaal hervormster 1885 Anna van Hogendorp
Politieke actie tegen prostitutie en vrouwenhandel
Annette Versluys-Poelman, oprichter en eerste voorzitter 1897 Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming
Gelijke rechten voor ongehuwde moeders en hun kinderen
Stationsjuffrouw verwijst meisje naar betrouwbare huisvesting en werk 1902 Stationswerk
Voorkomen beter dan genezen
Andrew de Graaf omstreeks 1935. 1911 Andrew de Graaf
Tegen witte slavernij
Zuster met baby op Moederheil 1921 Moederheil
Doorgangshuis voor ongehuwde moeders
1971 Praatgroepen
De heilzame werking van praten en luisteren
De Blijf van mijn lijfhuizen bieden sinds 1974 opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. 1974 Blijf van m’n lijf
Opvang voor en door vrouwen
Vrouwen tegen verkrachting, ook binnen het huwelijk. 1975 Vrouwenhulpverlening
Socialisatie als oorzaak van problemen
1980 Lesbisch-specifieke hulpverlening
Een beetje normaler worden
Hotel Kijkduin in Den Haag 1982 Kijkduinconferentie
Overheidsbeleid tegen seksueel geweld
1988 De wetenschap schiet te hulp
Geweld tegen vrouwen onderzocht
logo WAVE 1994 Women Against Violence Europe
Ontwikkeling van internationale netwerken
1995 Steunpunt Targuia
Tijd voor diversiteit
1996 Loverboys
Meisjes beschermen of jongens aanpakken
2002 ‘Privé geweld – Publieke zaak’
Aanpak huiselijk geweld ook een overheidstaak
Gevel van het in 2011 geopende oranje Huis in Alkmaar. 2005 Het Oranje Huis, Blijf van m’n Lijf nieuwe stijl
Niet geheim, wel veilig
Actiebutton 2006 Huize Agnes
Opvang van vrouwen zonder verblijfsvergunning
Jet Bussemaker, staatssecretaris VWS, 2007-2010 2007 Jet Bussemaker in de actiestand
Bouwen aan een duurzaam stelsel van hulp en opvang
Mannenopvang 2008 Start mannenopvang
Vrouwenopvang biedt hulp aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld
Folder Vrouwenopvang 2011 Krachtgericht werken in de Vrouwenopvang
Een methodiek die cliënten en professionals sterker maakt
Logo Veerkracht 2012 Introductie van landelijke methodiek ‘Veerkracht’
Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang
Front van YouTube-uitleg van Amnesty International over het Verdrag van Istanbul 2016 Verdrag van Istanbul
Eerste Europese verdrag dat genderbewust beleid vastlegt
2022 Aanpak huiselijk geweld: ‘Kwestie van lange adem’
Onderzoek: pas als het geweld stopt gaat het echt beter