NIEUW
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Overzicht tien meest recente publicaties
Boemerangbeleid
Sharon Stellaard
Boemerangbeleid (2023)
Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid

€ 39.50
Geld, geloof en goede vrienden
Laura van Hasselt
Geld, geloof en goede vrienden (2023)
Piet van Eeghen en de metamorfose van Amsterdam 1816-1889

€ 27.50
Krachtige mensen in beweging.
Marian Vink & Daan Stremmelaar
Krachtige mensen in beweging. (2023)
Geschiedenis van de patiënten- en cliëntenbeweging in Amsterdam.

€ 30.00
De NIPT en het syndroom van Down
Hans Kröber & Xavier Moonen
De NIPT en het syndroom van Down (2022)
Over de dilemma’s rondom prenataal onderzoek

€ 27.95
Eigenzinnigheid, werk en geschiedenis
Oskar Negt, Alexander Kluge
Eigenzinnigheid, werk en geschiedenis (2023)
Over menselijke vermogens

€ 39.90
Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Jan Willem Bruins & Jos van der Lans (red.)
Canon beroepsverenigingen sociaal werk (2022)


€ 15.00
Herstel in beweging
Petra Hunsche
Herstel in beweging (2022)
De cliëntenbeweging in de 21e eeuw

€ 23.00
Raadselen van de maatschappij
Jurre van en Berg, Marcel Ham, Rie Bosman, Godfried Engbersen (red.)
Raadselen van de maatschappij (2022)
Honderd jaar sociologie in Nederland

€ 25.00
De ontdekking van het speciale kind
Annemiek van Drenth
De ontdekking van het speciale kind (2022)
Over de negentiende-eeuwse Idiotenschool van dominee Van Koetsveld

€ 31.99
Het wonder van Sint-Maarten
Els Rose (red)
Het wonder van Sint-Maarten (2022)
Utrecht een gelukkige stad

€ 24.99