NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Algemene geschiedenis"
Sam van Houten tegen de rest
Coen Brummer
Sam van Houten tegen de rest (2023)
Het strijdbare leven van de man van de kinderwet

€ 39.99
De humanisten
Dromers, denkers en onderzoekers die de wereld veranderden
De humanisten (2023)
Dromers, denkers en onderzoekers die de wereld veranderden

€ 29.99
Begrensde tolerantie
Kees Schuyt
Begrensde tolerantie (2023)
Over verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid en het ondraaglijke

€ 29.90
De halfbroer van Dolle Mina of: de biografie van ‘een edel mensch’
G.J. Veerman
De halfbroer van Dolle Mina of: de biografie van ‘een edel mensch’ (2023)
Mr. Hendrik Lodewijk Drucker, 1857-1917

€ 30.00
Reformatie in de Lage Landen, 1500-1620
Christine Kooi
Reformatie in de Lage Landen, 1500-1620 (2023)


€ 27.00
In gezonde staat
Simon Schama
In gezonde staat (2023)
hoe pandemieën en vaccins de geschiedenis hebben bepaald

€ 34.99
Ongezien, ongehoord
Jaswina Elahi, Ruben Gowricharn
Ongezien, ongehoord (2023)
Hindostanen in de Nederlandse koloniale geschiedenis

€ 24.99
De vlucht naar boven
Jan J.B. Kuipers
De vlucht naar boven (2023)
Tegenculturen in Nederland in de jaren zestig en zeventig

€ 29.99
De omwenteling
Suzanna Jansen
De omwenteling (2022)
of de eeuw van de vrouw

€ 22.99
Omwille van fatsoen
Willemijn van der Zwaard
Omwille van fatsoen (2021)
De staat van menswaardige zorg

€ 41.00
Els Borst
Nele Beyens
Els Borst (2021)
Medicus in de politiek

€ 29.99
Filantropie
Theo Schuyt
Filantropie (2021)
Hoe maatschappelijke betrokkenheid ons helpt te overleven

€ 24.90
Crisis en catastrofe
Lotte Jensen (red)
Crisis en catastrofe (2021)
De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw

€ 24.99
 De slavernij in Oost en West
Pepijn Brandon, Guno Jones, Nancy Jouwe, Matthias van Rossum
De slavernij in Oost en West (2020)
Amsterdam en de slavernij in Oost en West

€ 24.99
De lijfarts van de koning
Catharina Th. Bakker
De lijfarts van de koning (2020)
Het avontuurlijke leven van Franz Joseph Harbaur

€ 29.99
Het landschap, de mensen
Auke van der Woud
Het landschap, de mensen (2020)
Nederland 1850 - 1940

€ 29.99
Denken als ambacht
Ruud Abma
Denken als ambacht (2020)
Wat universiteiten kunnen bijdragen

€ 15.95
 Alles! En wel nu!
Piet de Rooy
Alles! En wel nu! (2020)
Een geschiedenis van de jaren zestig

€ 20.00
Liefdadigheid naar Vermogen
Maarten van der Linde en Ties Limperg
Liefdadigheid naar Vermogen (2019)
Door en voor Amsterdamse burgers (1871-1941)

€ 35.00
Het begon met dubbeltjes....
Jos van der Lans
Het begon met dubbeltjes.... (2018)
De geschiedenis van Woonstichting De Key 1868-2018

Charity and Social Welfare
Leen van Molle e.a.
Charity and Social Welfare (2017)
The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920, deel IV

€ 69.50
Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum
Andrea Kieskamp & Hubert Slings (red.)
Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum (2017)
Het dagelijks leven door de eeuwen heen

€ 19.95
Geschiedenis van de joden in Nederland
Hans Blom, David Wertheim, Hetty Berg en Bart Wallet (red.)
Geschiedenis van de joden in Nederland (2017)


€ 49.95
Ontzuilde bezieling
Govert Buijs en Jan Hoogland (red.)
Ontzuilde bezieling (2016)
Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties

€ 35.00
Kind van de verzorgingsstaat
Rob van Essen
Kind van de verzorgingsstaat (2016)
Opgroeien in een tijdloos paradijs

€ 19.99
De volksverheffers
Christianne Smit
De volksverheffers (2015)
Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914

€ 39.00
 Wonen als arbeider in een textielstad
Jan Timmermans
Wonen als arbeider in een textielstad (2015)
Arbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938

€ 35.00
De weemoedjaren
Han van Bree
De weemoedjaren (2015)
Het dagelijks leven in jaren vijftig en zestig

€ 19.99
De strijd (inclusief DVD)
Kees Driehuis (samenstelling)
De strijd (inclusief DVD) (2015)
De gouden eeuw van de arbeider

€ 25.00
God in de oorlog
Jan Bank
God in de oorlog (2015)
De rol van de Kerk in Europa 1939-1945

€ 49.95
Hoe wij modern werden
Jeanette Peters
Hoe wij modern werden (2015)
Jaren 50, 60, 70

€ 17.95
Ambtenaren!
Davied van Berlo, Jeroen Pepers (red.)
Ambtenaren! (2015)
200 jaar werken aan Nederland

€ 15.00
De omwenteling die niet kwam
Jan Schrijver
De omwenteling die niet kwam (2015)
Verkenning van het bestuursbeleid bij het ministerie van Binnenlandse zaken

€ 52.50
Rebelse jeugd
Eric Duivenvoorden
Rebelse jeugd (2015)
Hoe nozems en provo's Nederland veranderden

€ 22.95
De nieuwe mens
Auke van der Woud
De nieuwe mens (2015)
De culturele revolutie in Nederland rond 1900

€ 24.95
Our Kids
Robert D. Putnam
Our Kids (2015)
The American Dream in Crisis

€ 19.99
De mannen van de droomfabriek
Ineke Holtwijk
De mannen van de droomfabriek (2015)
Het verhaal achter het succes van de Postcode Loterij

€ 19.95
De IJzeren Eeuw
Hans Goedkoop en Kees Zandvliet
De IJzeren Eeuw (2015)
Het begin van het moderne Nederland

€ 29.95
De IJzeren eeuw
Redactie: Fabian de Bont, Anne van Laarhoven, Suzanne Hendriks Jonathan Maas, Jurryt van de Vooren, Marnix Koolhaas en Jerney Hakkenberg
De IJzeren eeuw (2015)
Digitaal tijdschrift bij de gelijknamige televisieserie

Canon van 700 jaar Joods Nederland
Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet
Canon van 700 jaar Joods Nederland (2015)


€ 14.95
Jan Amos Comenius
H.E.S. Woldring
Jan Amos Comenius (2014)
Zijn leven, missie en erfenis

€ 34.90
Indisch verdriet
Herman Th. Bussemaker
Indisch verdriet (2014)
Strijd om erkenning

€ 29.90
Alstublieft, mevrouw!
Tialda Hoogeveen
Alstublieft, mevrouw! (2014)
Een geschiedenis van de Nederlandse dienstmeisjes

€ 16.90
Hollands Siberië
Mariët Meester
Hollands Siberië (2014)
Roman.

€ 19.95
Jaren van verandering
Han Lörzing
Jaren van verandering (2014)
Nederland tussen 1945 en 2014

€ 19.99
25 jaar IVRK en de Nederlandse Rechter
Gerrit Jan Pulles
25 jaar IVRK en de Nederlandse Rechter (2014)
Beschouwingen over de toepassing van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind in de Nederlandse Rechtspraak

€ 12.95
Gouden jaren
Annegreet van Bergen
Gouden jaren (2014)
Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd

€ 19.99
Afscheid van een tevreden natie
Redactie De Groene Amsterdammer
Afscheid van een tevreden natie (2014)
Hoe Nederland een onzeker, bang en boos land werd - onze recente geschiedenis in portretten

€ 7.40
Ik geef om jou!
Marije de Nood en Kees van Schooten (red.)
Ik geef om jou! (2014)
Naastenliefde door de eeuwen heen

€ 19.95
Het Nieuwste Brabant
Wim van de Donk (samenstelling)
Het Nieuwste Brabant (2014)


€ 29.90
Gezin XXL
Noordbrabants Museum
Gezin XXL (2014)
Het grote gezin in Nederland

€ 19.95
De canon van Nederland
Roelof Bouwman (red.)
De canon van Nederland (2014)
Onze geschiedenis in vijftig thema's

€ 25.00
Burgermacht op eigen kracht?
Pepijn van Houwelingen, Anita Boele en Paul Dekker
Burgermacht op eigen kracht? (2014)
Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

€ 34.00
 Worden zoals wij
Bram Mellink
Worden zoals wij (2014)
Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945

€ 34.95
Opgevangen in andijvielucht
Griselda Molemans
Opgevangen in andijvielucht (2014)
De opvang van ontheemden uit Indonesië in kampen en contractpensions en de financiële claims op basis van uitgebleven rechtsherstel

€ 19.95
Leden van één lichaam
Anita Boele
Leden van één lichaam (2013)
Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300 – 1650

€ 35.00
Mijnwerkers in Limburg
Ad Knotter (redactie)
Mijnwerkers in Limburg (2013)
Een sociale geschiedenis

€ 35.00
De Kunst van het Opvoeden
Jack Fila & Jeroen J.H. Dekker - Yolande Wildschut (red.)
De Kunst van het Opvoeden (2013)
Beschrijft de historische relatie tussen opvoeding en kunst

€ 24.95
De Volkshogeschool in Nederland
Maarten van der Linde en Johan Frieswijk
De Volkshogeschool in Nederland (2013)
1925-2010

€ 39.00
Wibaut de machtige
Herman de Liagre Bohl
Wibaut de machtige (2013)


€ 19.95
Brood willen we hebben!
Giselle Nath
Brood willen we hebben! (2013)
Honger, sociale politiek en protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België

€ 22.50
HOMO COOPERANS
Tine De Moor
HOMO COOPERANS (2013)
Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving

De mooiste jaren van Nederland
Han van der Horst
De mooiste jaren van Nederland (2013)


€ 10.00
Het noodlot van een ketter
Bart Leeuwenburgh
Het noodlot van een ketter (2013)
Adriaan Koerbagh (1633-1669)

€ 19.95
Het nieuwe land
Eva Vriend
Het nieuwe land (2013)
Het verhaal van een polder die perfect moest zijn

€ 18.95
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis
Els Kloek (redactie)
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013)


€ 29.50
Tussenland
Corrie van Eijl
Tussenland (2012)
Illegaal in Nederland, 1945-2000

€ 25.00
Schuld
David Graeber
Schuld (2012)
De eerste 5000 jaar

€ 34.99
Geruisloos inwilligen
Tycho Walaardt
Geruisloos inwilligen (2012)
Argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994

€ 39.00
Het bewoonbare land
Wouter Beekers
Het bewoonbare land (2012)
Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland

€ 26.00
Honderd jaar heimwee
Wim Willems, Hanneke Verbeek
Honderd jaar heimwee (2012)
De geschiedenis van Polen in Nederland

€ 24.90
Hedy
Leonoor Meijer
Hedy (2012)
Feministe, politica, actievoerster

€ 19.95
Straatverkopers in beeld
Leontine Buijnsters-Smets
Straatverkopers in beeld (2012)
Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850

€ 34.95
Grenzeloze gelijkheid
Maria Grever, Ido de Haan, Dienke Hondius Susan Legène (redactie)
Grenzeloze gelijkheid (2011)
Historische vertogen over cultuurverschil

€ 19.95
Winnaars en verliezers
Leo Lucassen en Jan Lucassen
Winnaars en verliezers (2011)
Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie

€ 19.95
De gammacanon
Paul Schnabel et al.
De gammacanon (2011)
Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen

€ 25.00
Geschiedenis van Vlaanderen
Gerben Graddesz Hellinga
Geschiedenis van Vlaanderen (2010)
De canon van het Vlaams verleden

€ 34.95
Ook dat was Antwerpen
Gustaaf Asaert
Ook dat was Antwerpen (2010)
Een geschiedenis van de kleine man. Over armoede en politieke onmacht.

€ 19.95