NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Samenlevingsopbouw"
Van onderop
Jos van der Lans
Van onderop (2024)
Over burgers, professionals, ambtenaren & bestuurders

€ 15.00
De nieuwe minderheid
Maurice Crul en Frans Lelie
De nieuwe minderheid (2023)
over mensen zonder migratieachtergrond in de superdiverse stad

Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Jan Willem Bruins & Jos van der Lans (red.)
Canon beroepsverenigingen sociaal werk (2022)


€ 15.00
Het wonder van Sint-Maarten
Els Rose (red)
Het wonder van Sint-Maarten (2022)
Utrecht een gelukkige stad

€ 24.99
 Het verdriet van de Schilderswijk
Maaike van Charante
Het verdriet van de Schilderswijk (2021)
Over de teloorgang van een Haagse volkswijk (1960-1980)

€ 22.50
CANON samenlevingsopbouw
Henk Krijnen & Jos van der Lans
CANON samenlevingsopbouw (2021)


€ 15.00
Inleiding tot de agogische wetenschappen
Pieter Meurs
Inleiding tot de agogische wetenschappen (2021)
Herziene editie

€ 26.00
Zonder marge geen centrum
Frank van Steenbergen
Zonder marge geen centrum (2020)
Een pleidooi voor rechtvaardige transities

Het landschap, de mensen
Auke van der Woud
Het landschap, de mensen (2020)
Nederland 1850 - 1940

€ 29.99
HET DOGMA AANBESTEDEN
Jos van der Lans
HET DOGMA AANBESTEDEN (2020)
(en waarom we het in het sociale domein achter ons moeten laten)

De marktwerking voorbij
Jos van der Lans
De marktwerking voorbij (2020)
Samenlevingsopbouw in de 21e eeuw

€ 10.00
Ode aan de opbouwwerker
Marianne Ardewijn
Ode aan de opbouwwerker (2019)


Eigenzinnige pionier
Mariet Paes
Eigenzinnige pionier (2019)
De biografie van Piet Willems

€ 14.95
Het is de gemeenschap, suffie!
Nico de Boer
Het is de gemeenschap, suffie! (2019)
Crisis van de wijkraden. Essay in opdracht van het LSA.

 Jacques van Marken
Jan van der Mast
Jacques van Marken (2019)
De eerste sociaal ondernemer van Nederland

€ 29.99
De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld.
Henk Geertsema & Marcel Spierts
De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld. (2019)
Over de geschiedenis en actualiteit van sociaal werk - welzijn en samenleving.

€ 9.99
Dat hoef je niet te nemen!
Saul David Alinsky
Dat hoef je niet te nemen! (1974)
De organisatie van de sociale actie