NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Onderwijs en vorming"
Theo Thijssen (1879-1943)
Peter-Paul de Baar
Theo Thijssen (1879-1943) (2023)
Schrijver, schoolmeester, socialist

€ 39.50
Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland
Nelleke Bakker, Jan Noordman, Marjoke Rietveld-van Wingerden
Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland (2023)
Idee en praktijk sinds de zestiende eeuw

€ 85.00
Eigenzinnigheid, werk en geschiedenis
Oskar Negt, Alexander Kluge
Eigenzinnigheid, werk en geschiedenis (2023)
Over menselijke vermogens

€ 39.90
Op schoolreisje
Sjoerd Karsten en Yolande Emmelot
Op schoolreisje (2022)
Tien onderwijshistorische wandelingen

€ 12.50
Elise van Calcar (1822-1904)
Annette Faber
Elise van Calcar (1822-1904) (2022)
Een gedreven en begeesterd leven

€ 45.00
Strijdmakkers
Jan Brandsma
Strijdmakkers (2022)
Ontstaan, groei en professionalisering van het Buitengewoon Onderwijs in Nederland, ca. 1895-1950

Met biddend hart
Marie-Antoinette Willemsen
Met biddend hart (2020)
Geschiedenis van de franciscanessen van Mariadal

€ 39.00
Het IQ en de intelligentie
Martine F. Delfos
Het IQ en de intelligentie (2020)
De illusie van meten

€ 19.95
Denken als ambacht
Ruud Abma
Denken als ambacht (2020)
Wat universiteiten kunnen bijdragen

€ 15.95
CANON-AANBIEDING: Kwetsbare kinderen
Nelleke Bakker
CANON-AANBIEDING: Kwetsbare kinderen (2016)
De groei van professionele zorg voor de jeugd

€ 15.00
Mulock Houwer en het Maagdenhuis
Micha de Winter
Mulock Houwer en het Maagdenhuis (2016)
Over de opvoeding van competente rebellen

De volksverheffers
Christianne Smit
De volksverheffers (2015)
Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914

€ 39.00
Het wezendorp Neerbosch
Anton van Renssen
Het wezendorp Neerbosch (2015)
De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch
en haar stichter Johannes van 't Lindenhout (1863-1903)


Een kleine orde met allure
Brian Heffernan
Een kleine orde met allure (2015)
De augustijnen in Nederland, 1886-2006

€ 49.00
Canon Altra
Heidi Offerman, Feija Doornenbal
Canon Altra (2015)


Rebelse jeugd
Eric Duivenvoorden
Rebelse jeugd (2015)
Hoe nozems en provo's Nederland veranderden

€ 22.95
Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten
Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs, Jo Thijssen
Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten (2014)
Populaire grafiek in de Nederlanden 1650 - 1950

€ 89.95
Stil in mij
Daniëlle Hermans en Esther Verhoef
Stil in mij (2014)
Overleven bij de nonnen

€ 18.95
 Worden zoals wij
Bram Mellink
Worden zoals wij (2014)
Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945

€ 34.95
Frans Berkers VERZAMELT WERK
Frans Berkers
Frans Berkers VERZAMELT WERK (2014)
25 jaar docent culturele en maatschappelijke vorming

De Kunst van het Opvoeden
Jack Fila & Jeroen J.H. Dekker - Yolande Wildschut (red.)
De Kunst van het Opvoeden (2013)
Beschrijft de historische relatie tussen opvoeding en kunst

€ 24.95
De Volkshogeschool in Nederland
Maarten van der Linde en Johan Frieswijk
De Volkshogeschool in Nederland (2013)
1925-2010

€ 39.00