NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni

Getuigenpanels

Palliatieve zorg is in Nederland pas de laatste veertig jaar tot wasdom gekomen. De zorg voor het levenseinde kent dus een levende geschiedenis, waarin veel pioniers kunnen verhalen over hoe zij – niet zelden tegen de stroom in – initiatieven namen om de zorg voor stervenden een plek te geven in onze samenleving. Bij het vervaardigen van deze Canon palliatieve zorg zijn daarom door ZonMw twee getuigenpanels georganiseerd waarin de initiatiefnemers van het eerste uur met elkaar verhalen en herinneringen deelden. Historicus Hugo Schalkwijk heeft op basis van deze twee bijeenkomsten een essay geschreven over de wording van de palliatieve zorg in Nederland.
Dat essay kunt u hier lezen.

Een aantal deelnemers heeft delen van hun verhaal ook op beeld laten vastleggen. Hieronder treft u daar korte weergaven van aan.


We gaan nog steeds moeizaam met de dood om
Martinus van den Berg, pastoraal vormingswerker vanaf de jaren tachtig

Zo'n arts wilde ik nooit zijn
Cor Spreeuwenburg was ondermeer huisarts en hoogleraar huisartsenkunde
   

Een check van drie miljoen gulden
Arts Ben Zylicz, betrokken bij de start van hospice Rozenheuvel in Rozendaal in 1994

Kinderhospice staat voor veel meer dan hotel
Wilma Stoelinga stond in 2002 aan de wieg van kinderhospice De Glind
   

Jonge mensen met aids konden nergens terecht
Corry van Tol was in 1992 mede-oprichter van Hospice Kuria in Amsterdam

Wat wisten huisartsen er ontzettend weinig van
Bernardina Wanrooij maakte zich sterk voor goed onderwijs in de palliatieve zorg
   

Mensen hebben geen maskers meer op
José van Nus werkt al meer dan twintig jaar als maatschappelijk werker in de hospicezorg

Verpleegkundigen hebben de zorg verbeterd
Ria Koppejan was in de jaren negentig directeur van het Integraal kankercentrum Midden Nederland
   

Euthanasie was een black box
Gerrit van der Wal was in de jaren tachtig inspecteur volskgezondheid in Noord-Holland

Geen standpount over euthanasie
André Rhebergen was betrokken bij de oprichting van de NPTN in 1996
   

Palliatieve zorg is opgezet vanuit vrijwilligers
Hans Bart was tussen 2000 en 2011 voorzitter van de VPTZ

De strijd om kleine, laagdrempelige zorg
Karin Jurgens was in 2000 mede-oprichter van het Bijna Thuis Huis Het Veerhuis in Amsterdam
   

Nederland was euthanasieland
André Rhebergen was mede-organisator van groot internationaal 'doorbraak'-congres in 2003
 
   
Deelnemers aan getuigenpanels
V.l.n.r.: Kris Vissers, Ben Crul, Karin Jurgens, Hans Bart, José van Nus-Stad, Geert Bijham, Corry van Tol, Ria Koppejan en André Rhebergen.
Deelnemers aan getuigenpanels
V.l.n.r.: Cor Spreeuwenberg, Bernardina Wanrooij, Ben Zylicz, Wilma Stoelinga, Janneke Koningswoud-ten Hove, Hugo Schalkwijk, Gert van den Berg, Wouter Zuurmond (achter), Jaap Schuurmans (zittend), Corry van Tol, Willeke-Heijbroek-de Clercq, Marinus van den Berg