NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Sociaal-cultureel werk / club- en buurthuizen"
De halfbroer van Dolle Mina of: de biografie van ‘een edel mensch’
G.J. Veerman
De halfbroer van Dolle Mina of: de biografie van ‘een edel mensch’ (2023)
Mr. Hendrik Lodewijk Drucker, 1857-1917

€ 30.00
De vlucht naar boven
Jan J.B. Kuipers
De vlucht naar boven (2023)
Tegenculturen in Nederland in de jaren zestig en zeventig

€ 29.99
Eigenzinnigheid, werk en geschiedenis
Oskar Negt, Alexander Kluge
Eigenzinnigheid, werk en geschiedenis (2023)
Over menselijke vermogens

€ 39.90
Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Jan Willem Bruins & Jos van der Lans (red.)
Canon beroepsverenigingen sociaal werk (2022)


€ 15.00
CANON samenlevingsopbouw
Henk Krijnen & Jos van der Lans
CANON samenlevingsopbouw (2021)


€ 15.00
Inleiding tot de agogische wetenschappen
Pieter Meurs
Inleiding tot de agogische wetenschappen (2021)
Herziene editie

€ 26.00
HET DOGMA AANBESTEDEN
Jos van der Lans
HET DOGMA AANBESTEDEN (2020)
(en waarom we het in het sociale domein achter ons moeten laten)

Eigenzinnige pionier
Mariet Paes
Eigenzinnige pionier (2019)
De biografie van Piet Willems

€ 14.95
Het is de gemeenschap, suffie!
Nico de Boer
Het is de gemeenschap, suffie! (2019)
Crisis van de wijkraden. Essay in opdracht van het LSA.

100 jaar Algemene Maatschappij Voor Jongeren (AMVJ)
Yvonne van Lynden
100 jaar Algemene Maatschappij Voor Jongeren (AMVJ) (2019)


Discipline zonder discipline
Maaike de Boois
Discipline zonder discipline (2018)
De opkomst en opheffing van de andragologie 1950-1983

€ 25.00
Versier de stad
Frans van Gaal, Lucas Meijs en Wendy Stubbe
Versier de stad (2017)
21 jaar Mooi zo Goed zo in ’s-Hertogenbosch

In Beweging
Eric Lugtmeijer
In Beweging (2017)
40 jaar Gebiedsgericht Werken door de ogen van Hans Hoogvorst

Een geschiedenis van sociaal werk
Dries Claessens
Een geschiedenis van sociaal werk (2017)


€ 24.90
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2016)
Compleet herziene en uitgebreide druk

€ 29.90
Leren van het verleden
Corrie van Dam, Maaike Kluft, Aukelien Scheffelaar
Leren van het verleden (2016)
Kort historisch overzicht over de veranderende rollen van de sociaal werker in relatie tot de burger en de overheid.

De volksverheffers
Christianne Smit
De volksverheffers (2015)
Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914

€ 39.00
Frans Berkers VERZAMELT WERK
Frans Berkers
Frans Berkers VERZAMELT WERK (2014)
25 jaar docent culturele en maatschappelijke vorming

De stille krachten van de verzorgingsstaat
Marcel Spierts
De stille krachten van de verzorgingsstaat (2014)
Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

€ 24.90
Niks Geteisem!
Wim Willems & Diederick Klein Kranenburg & Eva Hofman (foto's)
Niks Geteisem! (2011)
Het wonderbaarlijke verhaal van de Mussen

€ 19.95