NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Beroepsgroepen"
Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland
Nelleke Bakker, Jan Noordman, Marjoke Rietveld-van Wingerden
Vijf eeuwen opvoeding en onderwijs in Nederland (2023)
Idee en praktijk sinds de zestiende eeuw

€ 85.00
Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Jan Willem Bruins & Jos van der Lans (red.)
Canon beroepsverenigingen sociaal werk (2022)


€ 15.00
Raadselen van de maatschappij
Jurre van en Berg, Marcel Ham, Rie Bosman, Godfried Engbersen (red.)
Raadselen van de maatschappij (2022)
Honderd jaar sociologie in Nederland

€ 25.00
CANON samenlevingsopbouw
Henk Krijnen & Jos van der Lans
CANON samenlevingsopbouw (2021)


€ 15.00
Professionalisering van sociaal werk
Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink, Marcel Spierts, Lisbeth Verharen (red)
Professionalisering van sociaal werk (2020)
Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen

€ 29.50
De rode bovenmeester
Sjoerd Karsten
De rode bovenmeester (2019)
De humanistische pedagoog en sociaaldemocratische politicus A.H. Gerhard, 1858–1948.

€ 26.00
Moresprudentie
Jaap Buitink, Jan, Ebskamp en Richard Groothoff
Moresprudentie (2019)
Ethiek en beroepscode in het sociaal werk

€ 43.10
De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld.
Henk Geertsema & Marcel Spierts
De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld. (2019)
Over de geschiedenis en actualiteit van sociaal werk - welzijn en samenleving.

€ 9.99
Canon palliatieve zorg
Jos van der Lans (eind- en beeldredactie), Rob Bruntink, Jan Steyaert, e.a.
Canon palliatieve zorg (2018)


€ 15.00
Discipline zonder discipline
Maaike de Boois
Discipline zonder discipline (2018)
De opkomst en opheffing van de andragologie 1950-1983

€ 25.00
Anders, een kwestie van perspectief
Mariel Cordang
Anders, een kwestie van perspectief (2017)
Impressies van een halve eeuw -in en met- regulier, speciaal en passend onderwijs.

€ 18.50
In Beweging
Eric Lugtmeijer
In Beweging (2017)
40 jaar Gebiedsgericht Werken door de ogen van Hans Hoogvorst

100 jaar in analyse
Duveken Engels e.a. (red.)
100 jaar in analyse (2017)
Een bewogen geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse in
 33 interviews

€ 24.99
Een geschiedenis van sociaal werk
Dries Claessens
Een geschiedenis van sociaal werk (2017)


€ 24.90
Tien jaar Stichting Beroepseer 2006-2016
Alexandra Gabrielli en Maurits Hoenders (redactie)
Tien jaar Stichting Beroepseer 2006-2016 (2017)
Jubileumbundel

Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2016)
Compleet herziene en uitgebreide druk

€ 29.90
Freedom First
Christien Muusse & Sonja van Rppijen
Freedom First (2015)
Een onderzoek naar de ervaringen met wijkgerichte ggz-zorg in Triëst, Italië en de betekenis hiervan voor Nederland

€ 10.55
Ambtenaren!
Davied van Berlo, Jeroen Pepers (red.)
Ambtenaren! (2015)
200 jaar werken aan Nederland

€ 15.00
Iedereen een psychische aandoening?
Jan Derksen
Iedereen een psychische aandoening? (2015)
Een visie op 35 jaar ambulante GGZ

€ 20.00
'Vergeet niet dat je arts bent'
Hannah van den Ende
'Vergeet niet dat je arts bent' (2015)
Joodse artsen in Nederland 1940-1945'

€ 29.90
Zusters in de zorg
Catharina Th. Bakker
Zusters in de zorg (2014)
Een geschiedenis van de Franciscanessen van Charitas

€ 34.95
 Veertig jaar psychiatrie
Jan Pols
Veertig jaar psychiatrie (2014)
Een dynamisch doolhof

€ 25.00
Frans Berkers VERZAMELT WERK
Frans Berkers
Frans Berkers VERZAMELT WERK (2014)
25 jaar docent culturele en maatschappelijke vorming

De stille krachten van de verzorgingsstaat
Marcel Spierts
De stille krachten van de verzorgingsstaat (2014)
Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

€ 24.90
Van lieverlede Jeugdformaat
Rene Clarijs
Van lieverlede Jeugdformaat (2013)
Zorg voor jeugdigen in Haaglanden vanaf de twaalfde eeuw

€ 29.00
Beweging in de GGz
Willem Gotink
Beweging in de GGz (2012)
Van antipsychiatrie tot protocol

Gekkenwerk
Cecile aan de Stegge
Gekkenwerk (2012)
De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland 1830-1980

€ 57.00