NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Gert van den Berg (voorzitter, voormalig directeur Nederlandse Patiënten Vereniging), Saskia Teunissen (hoogleraar palliatieve zorg met als aandachtsgebied hospicezorg, UMC Utrecht)
Corry van Tol (voormalig directeur hospice Kuria) Kris Vissers (hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen) Wouter Zuurmond (hoogleraar pijnbestrijding & palliatieve Zorg, VUmc Amsterdam) Corna van Tol (ZonMw, Programma Palliantie. Meer dan zorg) Marjorie Cohlen (ZonMw, Programma Palliantie. Meer dan zorg)
Boekeditie Canon palliatieve zorg
Tweede druk uitverkocht
 
  homepage   volgende   laatste


Laatste nieuws:
U I T V E R K O C H T
per 22 juni 2020

In november 2018 verscheen de eerste druk van de Canon palliatieve zorg, het eerste en nog steeds enige historische overzicht van de ontwikkeling van deze bijzondere vorm van zorg in Nederland. Dit honderd pagina’s tellende boekwerk vond – precies zoals de bedoeling was - snel zijn weg naar vrijwilligers in de hospices en professionals in de zorg. De eerste oplage van 7500 exemplaren was binnen een jaar uitverkocht en begin 2019 verscheen er een tweede druk en deze is dus inmiddels ook uitverkocht. Er is, zo blijkt, nog regelmatig vraag naar het boek, maar die is voor ons te klein om het financiele risico van een nieuwe oplage te kunnen nemen. Wel is er een digitale versie beschikbaar: zie hieronder.

Klik hier voor de ‘DRUKPROEF’ van het boek.Eind 2016 werd de digitale Canon palliatieve zorg officieel door VWS-staatssecretaris Martin van Rijn gelanceerd tijdens het 6e Nationaal Congres Palliatieve Zorg. In deze Canon, mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg, wordt in 25 vensters de geschiedenis van de palliatieve zorg in de digitale etalage gezet. Met deze boekuitgave komt deze geschiedschrijving nu ook als hard copy beschikbaar. De ervaring leert dat er nog steeds een grote behoefte is om zo’n geschiedenisoverzicht ter hand te kunnen nemen en van voor naar achter (of andersom) door te kunnen bladeren.

Dit unieke boek (100 pagina’s, rijk geïllustreerd) neemt u mee in een tijdreis door de geschiedenis van de palliatieve zorg. De Canon begint met de internationale geschiedenis van hospices, met namen als Cicely Saunders en Elisabeth Kübler-Ross. Daarna komen onder meer de pijnbestrijdingsrevolutie, de toenemende levensverwachting, de eerste initiatieven in Nederland, de opkomst van de euthanasiediscussie, de stichting Leendert Vriel, het Bijna-Thuis-huis in Nieuwkoop, de invloed van Aids, de rol van koningin Beatrix, de kinderpalliatieve zorg en de worsteling met de financiering aan bod. En dat is nog maar een beperkte greep.TIP:
● maak het boek onderdeel van uw kerstpakket of eindejaarsattentie
● geef elke nieuwe vrijwilliger of medewerker bij wijze van inwerken standaard het Canon-boekHieronder de prijzen per 1 juni 2020 van de Magazijnuitverkoop van de boekeditie Canon palliatieve zorg:

Totaal aantalPrijs per ex.*
1 - 3 ex. € 10,-
4 - 19 ex. € 5,-
20 en meer € 2,50
* Prijs exclusief portokosten en 9% btw


Heeft u of uw organisatie belangstelling voor deze aanbieding, stuur dan een mail naar: info@canonsociaalwerk.eu

Canon palliatieve zorg
p.a. Vereniging Canon Sociaal Werk
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam

Voor nadere informatie:
Jos van der Lans, tel.: 020.4194657
Email:info@canonsociaalwerk.eu

Relevante documenten:
1. Drukproef van het gehele boek Canon palliatieve zorg
2. Aanbevelingsbrief van de redactieraad


Deze organisaties maakten met
hun bestellingen de eerste druk mogelijk:

Hospices die tot nu toe flinke bestellingen (>50) hebben gedaan en het boek dus mogelijk hebben gemaakt zijn: Kuria Amsterdam, Leliezorggroep Rotterdam, De Zellingen Capelle aan de IJsel, Netwerk Palliatieve Zorg Zutphen, Joh. Hospitium Vleuten, Pal. Zorg Diksland / Hospice Calando, Hospice de Regenboog Nunspeet, Hospice De Wingerd Amerongen, Hospice Nijkerk e.o, Netwerk Palliatieve Zorg Oost Veluwe, Hospice Het Clarahofje Goes, Respect Zorggroep Scheveningen, Hospice Alkmaar, Hospice groep Haarlem e.o., Hospice Zwolle, hospice de Populier Bakel, St. Leendert Vriel Enschede Haaksbergen, Hospice de Mare Oegstgeest, Terminale Zorg Thuis en Hospices Midden Holland, Hospice Demeter De Bilt, Hospice de Schelp Purmerend, Hospice Dignitas Hoorn, Hospice Wassenaar, Hospice Bardo Hoofddorp, Hospice Groep Midden-Kennemerland, Leendert Vriel Noord Oost Twente, Hospice Duin- en Bollenstreek, hospice Wychen, hospice De Margriet, hospice Zutphen, hospice Kromme Rijnstreek, Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel, Hospice Sint Annaklooster, NPZZG-Nijmegen..
Voorbeelden van eerdere Canon-boeken:
Canon maatschappelijke opvang
Canon zorg voor de jeugd
Canon gehandicaptenzorg (vb)
Canon volkshuisvesting
Canon verslavingszorg

Publicatiedatum: 01-06-2018
Datum laatste wijziging :25-10-2023
Extra
Aanbevelingsbrief redactieraad

Ruim een jaar geleden werd op het Nationale Congres Palliatieve Zorg de digitale Canon palliatieve zorg gelanceerd door staatssecretaris Van Rijn. Deze Canon, mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg, richt zich op de geschiedenis van de palliatieve zorg in Nederland, een nog relatief jonge sector in het zorglandschap, waarvan eigenlijk weinig bekend is maar waar veel over valt te vertellen.
Wij zijn trots dat wij, en ook pioniers uit het palliatieve veld, nauw betrokken zijn geweest bij het samenstellen van de digitale Canon palliatieve zorg. We wilden met deze historische Canon meer bekendheid geven aan de palliatieve zorg, en aan de passie en gedrevenheid waarmee mensen in deze sector werken. De Canon biedt een mooi overzicht van actueel en historisch materiaal over de palliatieve zorg met foto’s, studieopdrachten en verwijzingen naar interessante bronnen zoals boeken, films, artikelen en tijdschriften.
Door de vele positieve reacties op deze digitale Canon heeft uitgever Vereniging Canon sociaal werk, in afstemming met ZonMw, het plan opgevat om van de online Canon een boekversie te maken bestaande uit zo’n honderd rijk geïllustreerde pagina’s. Een tastbaar boek waarmee u vrijwilligers en professionals kennis kunt laten maken met het grotere verhaal achter de palliatieve zorg. Neemt u vooral kennis van de voorproef van 12 pagina’s, die een goede indruk geeft hoe het boek er uiteindelijk uit komt te zien. Het boek kan bij voldoende belangstelling worden gerealiseerd.

Wij bevelen het boek van harte aan!

De redactieraad
Gert van den Berg (voorzitter, voormalig directeur Nederlandse Patiënten Vereniging), Saskia Teunissen (hoogleraar palliatieve zorg met als aandachtsgebied hospicezorg, UMC Utrecht), Corry van Tol (voormalig directeur hospice Kuria), Kris Vissers (hoogleraar pijn en palliatieve geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen), Wouter Zuurmond (hoogleraar pijnbestrijding & palliatieve Zorg, VUmc Amsterdam), Corna van Tol en Marjorie Cohlen (ZonMw).

 
  homepage   volgende   laatste