NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
 Overzicht
Overzicht canon palliatieve zorg Toelichting Canon palliatieve zorg
 1450 De kunst van het sterven
Het vroege denken over de dood
Jeanne Garnier startte in 1843 het eerste hospice in Lyon, specifiek gericht op ongeneeslijk zieken. 1843 Internationale geschiedenis van hospices
Jeanne Garnier, Mary Aikenhead, Cicely Saunders
First Operation Under Ether William Morton painting by Robert Hinckley 1846 De pijnbestrijdingsrevolutie
Opkomst en ontwikkeling van de anesthesie
Triomf van de dood, naar een gedicht van de 14de eeuws dichter Francesco Petrarch 1875 De disciplinering van de dood
...en de toegenomen levensverwachting
Elisabeth Kübler-Ross in gesprek met een patiënt 1969 Elisabeth Kübler-Ross
Gevecht met de cultuur van het stilzwijgen
De Stichting Voorbij de Laatste Stad was in 1972 mede opgericht door radioloog Brigitte van der Werf 1972 Voorbij de laatste stad
De eerste prille initiatieven in Nederland
Eerste logo van de NVVE 1973 Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)
Op weg naar wettelijke regels voor euthanasie
Els Koldewijn ontving in 1991 de Muntendam-prijs voor haar pionierswerk voor de terminale thuiszorg. 1980 Stichting Leendert Vriel
Vrijwilligerszorg en ondersteuning mantelzorg
 Pieter Sluis, huisarts in Nieuwkoop, nam in 1984 het initiatief tot Stichting Elisabeth Kübler-Ros 1989 Bijna Thuis-Huis in Nieuwkoop
Vrijwilligers aan de wieg van hospices
Logo World Health Organization 1990 WHO-definitie van palliatieve zorg
Lichamelijk, psychosociaal en spiritueel
Fragment cover themanummer van het NVVE-tijdschrift Relevant over De Pil van Drion, nr. 1, 2002. 1991 Regie over het levenseinde
Boudewijn Chabot en (de pil van) Huib Drion
Het red-ribbon is het symbool van de strijd tegen Aids.  1992 Aids, buddyzorg en hospice Kuria
Epidemie verandert zorg voor stervenden
Daniel den Hoed ziekenhuis, Rotterdam 1995 Palliatieve zorg in het ziekenhuis
Ziekenhuispioniers in Nijmegen, Rotterdam en Utrecht
  1996 Minister Borst en de kersttoespraak van koningin Beatrix
Doorbraak van de palliatieve zorg
 1996 Richtlijnen professionaliseren palliatieve zorg
Steeds verfijndere kennis over wat goede zorg is
‘t Blauwbörgje 1997 ‘t Blauwbörgje
Kwaliteit van sterven in verpleeghuizen
Een tekening van een kind dat niet lang meer te leven heeft. 1997 Mappa Mondo
De ontwikkeling van kinderpalliatieve zorg
  1998 VWS start vijfjarig stimuleringsprogramma palliatieve zorg
Beleid en onderzoek: van terminale fase naar brede zorg
Cover eerste nummer Pallium 1999 Pallium
Start van de palliatieve vakpers
Ouderen en diversiteit 2000 Palliatieve zorg en diversiteit
Aandacht voor mensen met een migrantenachtergrond
 2002 Euthanasie en / of palliatieve zorg
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
  2003 Internationaal EAPC-congres in Den Haag
Nederland: meer dan een euthanasieland
Bierviltje uit de campagne <I>Zullen we over de dood praten?</I> van Bureau Morbidee 2005 Vroegtijdige zorgplanning
Het bespreekbaar maken van het levenseinde
Schippers en van Rijn 2013 Leven toevoegen aan de dagen
Voorbij de therapeutische hardnekkigheid
2018 Worstelen met bekostiging palliatieve zorg
Pleidooi om te komen tot integrale financiering