NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Verzorgingsstaat en sociaal beleid"
Van onderop
Jos van der Lans
Van onderop (2024)
Over burgers, professionals, ambtenaren & bestuurders

€ 15.00
Ik wil er niets van weten
Josine Teeuw
Ik wil er niets van weten (2023)
Hoe visie, kennis en tijd uit Den Haag verdwenen

€ 34.00
 ‘Als het niet kan zoals het moet…’
Peter Bootsma
‘Als het niet kan zoals het moet…’ (2023)
Jan de Koning, een biografie

€ 29.90
Sam van Houten tegen de rest
Coen Brummer
Sam van Houten tegen de rest (2023)
Het strijdbare leven van de man van de kinderwet

€ 39.99
De halfbroer van Dolle Mina of: de biografie van ‘een edel mensch’
G.J. Veerman
De halfbroer van Dolle Mina of: de biografie van ‘een edel mensch’ (2023)
Mr. Hendrik Lodewijk Drucker, 1857-1917

€ 30.00
BEN SAJET (1887-1986)
Jos van der Lans
BEN SAJET (1887-1986) (2023)
Een leven lang sociale geneeskunde

€ 15.00
De kleine man met het grote beginsel
Paul Holthuis
De kleine man met het grote beginsel (2023)
Jan Stoffel (1851-1921) en de sociale kwestie

€ 24.99
Crapuul
Frank Bokern
Crapuul (2022)
Kroniek van een krottenwijk

€ 27.50
Raadselen van de maatschappij
Jurre van en Berg, Marcel Ham, Rie Bosman, Godfried Engbersen (red.)
Raadselen van de maatschappij (2022)
Honderd jaar sociologie in Nederland

€ 25.00
Omwille van fatsoen
Willemijn van der Zwaard
Omwille van fatsoen (2021)
De staat van menswaardige zorg

€ 41.00
Ministerie van verbeelding
Jet Bussemaker
Ministerie van verbeelding (2021)
Idealen en de politieke praktijk

€ 22.99
Armoede en bestaansonzekerheid
Toby Witte (red)
Armoede en bestaansonzekerheid (2021)
Beleid en sociaal professionele aanpak

€ 26.50
De dominee en de koopman
Frits van Oosten
De dominee en de koopman (2020)
Sociale vernieuwers in de 19e eeuw

€ 15.00
Streng maar onrechtvaardig
Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens (red)
Streng maar onrechtvaardig (2020)
De bijstand gewogen

€ 19.90
55 jaar onderzoek en strijd om behoud en verbetering van sociale voorzieningen
Henk Weijnen
55 jaar onderzoek en strijd om behoud en verbetering van sociale voorzieningen (2020)


€ 5.50
HET DOGMA AANBESTEDEN
Jos van der Lans
HET DOGMA AANBESTEDEN (2020)
(en waarom we het in het sociale domein achter ons moeten laten)

 Alles! En wel nu!
Piet de Rooy
Alles! En wel nu! (2020)
Een geschiedenis van de jaren zestig

€ 20.00
De marktwerking voorbij
Jos van der Lans
De marktwerking voorbij (2020)
Samenlevingsopbouw in de 21e eeuw

€ 10.00
Liefdadigheid naar Vermogen
Maarten van der Linde en Ties Limperg
Liefdadigheid naar Vermogen (2019)
Door en voor Amsterdamse burgers (1871-1941)

€ 35.00
De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld.
Henk Geertsema & Marcel Spierts
De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld. (2019)
Over de geschiedenis en actualiteit van sociaal werk - welzijn en samenleving.

€ 9.99
Diaconie
Jurjen Vis
Diaconie (2017)
Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag

€ 34.90
Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum
Andrea Kieskamp & Hubert Slings (red.)
Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum (2017)
Het dagelijks leven door de eeuwen heen

€ 19.95
Een geschiedenis van sociaal werk
Dries Claessens
Een geschiedenis van sociaal werk (2017)


€ 24.90
Financing Poor Relief trough Charitable Collections in Dutch Towns, c. 1600-1800
Daniëlle Teeuwen
Financing Poor Relief trough Charitable Collections in Dutch Towns, c. 1600-1800 (2016)


€ 99.00
Het Arme Roomse Leven
Ton H.M. van Schaik en Karin Strengers-Olde Kalter
Het Arme Roomse Leven (2016)
Geschiedenis van de katholieke caritas in de stad Utrecht

€ 29.00
Een profeet die stokbrood eet
Jan de Boer
Een profeet die stokbrood eet (2016)


€ 14.99
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2016)
Compleet herziene en uitgebreide druk

€ 29.90
Kind van de verzorgingsstaat
Rob van Essen
Kind van de verzorgingsstaat (2016)
Opgroeien in een tijdloos paradijs

€ 19.99
Leren van het verleden
Corrie van Dam, Maaike Kluft, Aukelien Scheffelaar
Leren van het verleden (2016)
Kort historisch overzicht over de veranderende rollen van de sociaal werker in relatie tot de burger en de overheid.

Asterdorp
Stephan Steinmetz
Asterdorp (2016)
Een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering

€ 21.99
De volksverheffers
Christianne Smit
De volksverheffers (2015)
Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914

€ 39.00
De weemoedjaren
Han van Bree
De weemoedjaren (2015)
Het dagelijks leven in jaren vijftig en zestig

€ 19.99
De strijd (inclusief DVD)
Kees Driehuis (samenstelling)
De strijd (inclusief DVD) (2015)
De gouden eeuw van de arbeider

€ 25.00
Over de hulp aan de armen
Juan Luis Vives
Over de hulp aan de armen (2015)


€ 18.95
Hoe wij modern werden
Jeanette Peters
Hoe wij modern werden (2015)
Jaren 50, 60, 70

€ 17.95
Ambtenaren!
Davied van Berlo, Jeroen Pepers (red.)
Ambtenaren! (2015)
200 jaar werken aan Nederland

€ 15.00
De omwenteling die niet kwam
Jan Schrijver
De omwenteling die niet kwam (2015)
Verkenning van het bestuursbeleid bij het ministerie van Binnenlandse zaken

€ 52.50
Genadebrood
Peter Verschuren
Genadebrood (2015)
De onstuitbare opmars van de voedselbank

€ 13.90
Our Kids
Robert D. Putnam
Our Kids (2015)
The American Dream in Crisis

€ 19.99
Ik geef om jou!
Marije de Nood en Kees van Schooten (red.)
Ik geef om jou! (2014)
Naastenliefde door de eeuwen heen

€ 19.95
Burgermacht op eigen kracht?
Pepijn van Houwelingen, Anita Boele en Paul Dekker
Burgermacht op eigen kracht? (2014)
Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

€ 34.00
Opgevangen in andijvielucht
Griselda Molemans
Opgevangen in andijvielucht (2014)
De opvang van ontheemden uit Indonesië in kampen en contractpensions en de financiële claims op basis van uitgebleven rechtsherstel

€ 19.95
De stille krachten van de verzorgingsstaat
Marcel Spierts
De stille krachten van de verzorgingsstaat (2014)
Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

€ 24.90
The active welfare state revisited
Vandenbroecke Frank
The active welfare state revisited (2013)
De actieve welvaartstaat: een terugblik en vooruitblik

Let niet op de rommel
Henk Plenter & Annemiek van Kessel
Let niet op de rommel (2013)
Verhalen van eenzaamheid en vervuiling in de grote stad

€ 16.95
Schuld
David Graeber
Schuld (2012)
De eerste 5000 jaar

€ 34.99
10 jaar voedselbank
Niels de Jong
10 jaar voedselbank (2012)
Iedereen aan tafel

€ 10.00
Sancta Maria
Loes Jansen
Sancta Maria (2012)
De geschiedenis van een zorginstelling in Hees

Grenzeloze gelijkheid
Maria Grever, Ido de Haan, Dienke Hondius Susan Legène (redactie)
Grenzeloze gelijkheid (2011)
Historische vertogen over cultuurverschil

€ 19.95
Doe wel, maar… zie om
Maarten van der Linde
Doe wel, maar… zie om (2011)
Een pleidooi voor historisch besef in het sociaal werk

Marga Klompé 1912-1986
Mostert, Gerard
Marga Klompé 1912-1986 (2011)
een biografie

€ 34.90
De sociale sector tussen Scylla en Charybdis
Arno van der Borg
De sociale sector tussen Scylla en Charybdis (2011)
Politieke (on)macht en professionele dilemma's - 25 jaar welzijnsbeleid

Drift en koers
van der Steen, M.
Drift en koers (2011)
de levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004)

€ 49.00
De gammacanon
Paul Schnabel et al.
De gammacanon (2011)
Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen

€ 25.00
Ook dat was Antwerpen
Gustaaf Asaert
Ook dat was Antwerpen (2010)
Een geschiedenis van de kleine man. Over armoede en politieke onmacht.

€ 19.95