NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Armoede en sociale zekerheid"
De steden, de mensen
Auke van der Woud
De steden, de mensen (2024)
Nederland 1850-1900

€ 39.99
Van onderop
Jos van der Lans
Van onderop (2024)
Over burgers, professionals, ambtenaren & bestuurders

€ 15.00
Sam van Houten tegen de rest
Coen Brummer
Sam van Houten tegen de rest (2023)
Het strijdbare leven van de man van de kinderwet

€ 39.99
De kleine man met het grote beginsel
Paul Holthuis
De kleine man met het grote beginsel (2023)
Jan Stoffel (1851-1921) en de sociale kwestie

€ 24.99
Geld, geloof en goede vrienden
Laura van Hasselt
Geld, geloof en goede vrienden (2023)
Piet van Eeghen en de metamorfose van Amsterdam 1816-1889

€ 27.50
Crapuul
Frank Bokern
Crapuul (2022)
Kroniek van een krottenwijk

€ 27.50
Raadselen van de maatschappij
Jurre van en Berg, Marcel Ham, Rie Bosman, Godfried Engbersen (red.)
Raadselen van de maatschappij (2022)
Honderd jaar sociologie in Nederland

€ 25.00
De zwarte driehoek
Rense Havinga
De zwarte driehoek (2022)
De geschiedenis van als ‘asociaal’ vervolgden 1933 – 1945

€ 16.00
Omwille van fatsoen
Willemijn van der Zwaard
Omwille van fatsoen (2021)
De staat van menswaardige zorg

€ 41.00
Filantropie
Theo Schuyt
Filantropie (2021)
Hoe maatschappelijke betrokkenheid ons helpt te overleven

€ 24.90
Armoede en bestaansonzekerheid
Toby Witte (red)
Armoede en bestaansonzekerheid (2021)
Beleid en sociaal professionele aanpak

€ 26.50
De dominee en de koopman
Frits van Oosten
De dominee en de koopman (2020)
Sociale vernieuwers in de 19e eeuw

€ 15.00
Zonder marge geen centrum
Frank van Steenbergen
Zonder marge geen centrum (2020)
Een pleidooi voor rechtvaardige transities

Tussen ‘Goidscameren’ en hofjes
Dick E.H. de Boer
Tussen ‘Goidscameren’ en hofjes (2020)
De ontwikkeling van charitas en ouderenzorg in Nederland tot ca. 1600

€ 19.50
Streng maar onrechtvaardig
Thomas Kampen, Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens (red)
Streng maar onrechtvaardig (2020)
De bijstand gewogen

€ 19.90
De lijfarts van de koning
Catharina Th. Bakker
De lijfarts van de koning (2020)
Het avontuurlijke leven van Franz Joseph Harbaur

€ 29.99
55 jaar onderzoek en strijd om behoud en verbetering van sociale voorzieningen
Henk Weijnen
55 jaar onderzoek en strijd om behoud en verbetering van sociale voorzieningen (2020)


€ 5.50
Het landschap, de mensen
Auke van der Woud
Het landschap, de mensen (2020)
Nederland 1850 - 1940

€ 29.99
Vondelingen
Nanda Geuzebroek
Vondelingen (2020)
Het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam 1780-1830

€ 10.00
Paters van de sociale actie
Erik Sengers
Paters van de sociale actie (2019)
De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940

€ 29.95
De kolonieman
Angelie Sens
De kolonieman (2019)
Johannes van den Bosch (1780-1844), volksverheffer in naam van de Koning

€ 39.00
Liefdadigheid naar Vermogen
Maarten van der Linde en Ties Limperg
Liefdadigheid naar Vermogen (2019)
Door en voor Amsterdamse burgers (1871-1941)

€ 35.00
Woonwagenbewoners laten zich niet afschaffen
Gerda Godrie-van Gils
Woonwagenbewoners laten zich niet afschaffen (2018)
Een eeuw woonwagenbewoners in Noord-Brabant 1918-2018

€ 24.50
Caritas in verandering
Albert Buursma
Caritas in verandering (2017)
Vier eeuwen rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen

€ 29.00
Charity and Social Welfare
Leen van Molle e.a.
Charity and Social Welfare (2017)
The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920, deel IV

€ 69.50
Diaconie
Jurjen Vis
Diaconie (2017)
Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag

€ 34.90
Een geschiedenis van sociaal werk
Dries Claessens
Een geschiedenis van sociaal werk (2017)


€ 24.90
Financing Poor Relief trough Charitable Collections in Dutch Towns, c. 1600-1800
Daniëlle Teeuwen
Financing Poor Relief trough Charitable Collections in Dutch Towns, c. 1600-1800 (2016)


€ 99.00
Het Arme Roomse Leven
Ton H.M. van Schaik en Karin Strengers-Olde Kalter
Het Arme Roomse Leven (2016)
Geschiedenis van de katholieke caritas in de stad Utrecht

€ 29.00
Een profeet die stokbrood eet
Jan de Boer
Een profeet die stokbrood eet (2016)


€ 14.99
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2016)
Compleet herziene en uitgebreide druk

€ 29.90
Asterdorp
Stephan Steinmetz
Asterdorp (2016)
Een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering

€ 21.99
Zestien vierkante meter
Joop Tilbusscher
Zestien vierkante meter (2015)
Arbeiderswoningen op Groninger dorpen 1900-1950

€ 20.00
De volksverheffers
Christianne Smit
De volksverheffers (2015)
Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914

€ 39.00
Op de schouders van reuzen
Egbert Ottens, Hansje Galesloot, Johan van der Tol en Ard Klandermans
Op de schouders van reuzen (2015)
100 jaar Gemeentelijke Volkshuisvesting (in Amsterdam)

 Wonen als arbeider in een textielstad
Jan Timmermans
Wonen als arbeider in een textielstad (2015)
Arbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938

€ 35.00
Het geluk van Limburg
Marcia Luijten
Het geluk van Limburg (2015)


€ 19.90
De strijd (inclusief DVD)
Kees Driehuis (samenstelling)
De strijd (inclusief DVD) (2015)
De gouden eeuw van de arbeider

€ 25.00
Over de hulp aan de armen
Juan Luis Vives
Over de hulp aan de armen (2015)


€ 18.95
Geen zee te hoog
Tom Tossijn (met foto’s van Maaike Koning)
Geen zee te hoog (2015)
Dertig jaar Leefkringhuis in Amsterdam-Noord

€ 10.00
Genadebrood
Peter Verschuren
Genadebrood (2015)
De onstuitbare opmars van de voedselbank

€ 13.90
De nieuwe mens
Auke van der Woud
De nieuwe mens (2015)
De culturele revolutie in Nederland rond 1900

€ 24.95
Our Kids
Robert D. Putnam
Our Kids (2015)
The American Dream in Crisis

€ 19.99
Ik geef om jou!
Marije de Nood en Kees van Schooten (red.)
Ik geef om jou! (2014)
Naastenliefde door de eeuwen heen

€ 19.95
Leden van één lichaam
Anita Boele
Leden van één lichaam (2013)
Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300 – 1650

€ 35.00
The active welfare state revisited
Vandenbroecke Frank
The active welfare state revisited (2013)
De actieve welvaartstaat: een terugblik en vooruitblik

Let niet op de rommel
Henk Plenter & Annemiek van Kessel
Let niet op de rommel (2013)
Verhalen van eenzaamheid en vervuiling in de grote stad

€ 16.95
Brood willen we hebben!
Giselle Nath
Brood willen we hebben! (2013)
Honger, sociale politiek en protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België

€ 22.50
Samuel Sarphati, 1813-1866
Lydia Hagoort
Samuel Sarphati, 1813-1866 (2013)
van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer

€ 29.90
De bedelaarskolonie
Wil Schackmann
De bedelaarskolonie (2013)
De Ommerschans: het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen

€ 19.95
Landlopers
Toon Horstens
Landlopers (2013)


€ 24.95
Schuld
David Graeber
Schuld (2012)
De eerste 5000 jaar

€ 34.99
10 jaar voedselbank
Niels de Jong
10 jaar voedselbank (2012)
Iedereen aan tafel

€ 10.00
Kessler Stichting. 100 jaar thuis in Den Haag
Andréa Kroon en Audrey Wagtberg Hansen
Kessler Stichting. 100 jaar thuis in Den Haag (2012)
Ontwikkelingen in de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen

€ 21.50
De Woonschool
Christel Jansen
De Woonschool (2012)
Het verhaal van een meisje dat opgroeide tussen zwakbegaafden en 'asocialen'

€ 17.95
Marga Klompé 1912-1986
Mostert, Gerard
Marga Klompé 1912-1986 (2011)
een biografie

€ 34.90
Arm arm Eindhoven
Jan van Schagen
Arm arm Eindhoven (2010)
Kroniek van vijf eeuwen armoede en armoedebestrijding

€ 28.50
Ook dat was Antwerpen
Gustaaf Asaert
Ook dat was Antwerpen (2010)
Een geschiedenis van de kleine man. Over armoede en politieke onmacht.

€ 19.95
KONINKRIJK vol SLOPPEN
Auke van der Woud
KONINKRIJK vol SLOPPEN (2010)
Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw

€ 29.95
De helpende hand
Eva Vriend
De helpende hand (1922)
De verborgen geschiedenis van de gezinszorg in Nederland

€ 17.50