NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Sociaal / maatschappelijk werk"
Van onderop
Jos van der Lans
Van onderop (2024)
Over burgers, professionals, ambtenaren & bestuurders

€ 15.00
Crapuul
Frank Bokern
Crapuul (2022)
Kroniek van een krottenwijk

€ 27.50
Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Jan Willem Bruins & Jos van der Lans (red.)
Canon beroepsverenigingen sociaal werk (2022)


€ 15.00
Zij kwamen nooit voor niets
Anton van Renssen
Zij kwamen nooit voor niets (2022)
Ongehuwde-moederzorg en vrouwenopvang in de Paula Stichting, Hera en Moviera van 1966 tot 2022

€ 20.00
De zwarte driehoek
Rense Havinga
De zwarte driehoek (2022)
De geschiedenis van als ‘asociaal’ vervolgden 1933 – 1945

€ 16.00
Ministerie van verbeelding
Jet Bussemaker
Ministerie van verbeelding (2021)
Idealen en de politieke praktijk

€ 22.99
De dominee en de koopman
Frits van Oosten
De dominee en de koopman (2020)
Sociale vernieuwers in de 19e eeuw

€ 15.00
Professionalisering van sociaal werk
Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink, Marcel Spierts, Lisbeth Verharen (red)
Professionalisering van sociaal werk (2020)
Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen

€ 29.50
HET DOGMA AANBESTEDEN
Jos van der Lans
HET DOGMA AANBESTEDEN (2020)
(en waarom we het in het sociale domein achter ons moeten laten)

De marktwerking voorbij
Jos van der Lans
De marktwerking voorbij (2020)
Samenlevingsopbouw in de 21e eeuw

€ 10.00
Moresprudentie
Jaap Buitink, Jan, Ebskamp en Richard Groothoff
Moresprudentie (2019)
Ethiek en beroepscode in het sociaal werk

€ 43.10
Eigenzinnige pionier
Mariet Paes
Eigenzinnige pionier (2019)
De biografie van Piet Willems

€ 14.95
Liefdadigheid naar Vermogen
Maarten van der Linde en Ties Limperg
Liefdadigheid naar Vermogen (2019)
Door en voor Amsterdamse burgers (1871-1941)

€ 35.00
De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld.
Henk Geertsema & Marcel Spierts
De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld. (2019)
Over de geschiedenis en actualiteit van sociaal werk - welzijn en samenleving.

€ 9.99
Discipline zonder discipline
Maaike de Boois
Discipline zonder discipline (2018)
De opkomst en opheffing van de andragologie 1950-1983

€ 25.00
Aan het werk met Hannah Arendt
Joop Berding
Aan het werk met Hannah Arendt (2017)
Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk

€ 20.95
Een geschiedenis van sociaal werk
Dries Claessens
Een geschiedenis van sociaal werk (2017)


€ 24.90
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2016)
Compleet herziene en uitgebreide druk

€ 29.90
24 PORTRETTEN
Eva Hoeke e.a.
24 PORTRETTEN (2016)
Jubileumuitgave ter gelegenheid van tien jaar Discus

Leren van het verleden
Corrie van Dam, Maaike Kluft, Aukelien Scheffelaar
Leren van het verleden (2016)
Kort historisch overzicht over de veranderende rollen van de sociaal werker in relatie tot de burger en de overheid.

Asterdorp
Stephan Steinmetz
Asterdorp (2016)
Een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering

€ 21.99
De volksverheffers
Christianne Smit
De volksverheffers (2015)
Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914

€ 39.00
Schatgraven in de geschiedenis van sociaal werk
Maarten van der Linde
Schatgraven in de geschiedenis van sociaal werk (2014)
Over utopieën, wisselende tijdgeesten en ambachtelijk scharrelen

De stille krachten van de verzorgingsstaat
Marcel Spierts
De stille krachten van de verzorgingsstaat (2014)
Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

€ 24.90
Grande dame van het social casework
Eefje van Batenburg-Resoort
Grande dame van het social casework (2013)
Marie Kamphuis 1907-2004

€ 39.90
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis
Els Kloek (redactie)
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013)


€ 29.50
The social worker speaks
David Burnham
The social worker speaks (2012)
A history of social workers through the twentieth century

€ 86.00
De Woonschool
Christel Jansen
De Woonschool (2012)
Het verhaal van een meisje dat opgroeide tussen zwakbegaafden en 'asocialen'

€ 17.95
Van Maas naar Amstel
Leni Jansen
Van Maas naar Amstel (2011)
Een tocht door de tijd

€ 15.00
Doe wel, maar… zie om
Maarten van der Linde
Doe wel, maar… zie om (2011)
Een pleidooi voor historisch besef in het sociaal werk

Goed recht
Leferink, S.
Goed recht (2009)
25 jaar slachtofferhulp Nederland

De helpende hand
Eva Vriend
De helpende hand (1922)
De verborgen geschiedenis van de gezinszorg in Nederland

€ 17.50