NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
Canon beroepsverenigingen sociaal werk

Canon beroepsverenigingen sociaal werk

Auteur: Jan Willem Bruins & Jos van der Lans (red.)

€ 15.00

eerste   vorige   webshop   volgende   laatste
Tegelijk met het online publiceren van de Canon beroepsverenigingen sociaal werk verscheen op 24 november 2022 de boekeditie van deze Canon. Het eerste exemplaar werd op 24 november 2022 tijdens het feestelijke verjaardagscongres van de Beroepsvereniging van Professionals sociaal werk overhandigd aan de scheidend voorzitter: Jan Laurier. Op deze dag vierde de BPSW haar 75e verjaardag, waarbij al haar voorgangers zijn meegerekend.

De boekeditie bestaat uit 15 vensters waarin de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de beroepsverenigingen worden beschreven. De geschiedenis begint in 1947 met de oprichting van de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers, maar besteedt ook aandacht aan zijn voorloper: de Vereniging van woningopzichteressen (1903). Aan bod komen daarna alle kwesties waar een beroepsvereniging zich voor inzet: beroepscodes, erkenning van het vak, registratie, beroepsprofielen. Maar er is ook aandacht voor de verschillende organisatievormen die in de loop van de geschiedenis door sociaal werkers zijn bedacht, met als sluitstuk het ontstaan van de BPSW in 2015, waarin alle sociaal werkers zich kunnen verenigingen.

Het boek telt 64 pagina’s en is rijk geïllustreerd met vaak uniek beeldmateriaal.
eerste   vorige   webshop   volgende   laatste