NIEUW
 Overzicht
Dr. mr. J.R. Thorbecke (1798-1872) 1854 Thorbecke en de Armenwet
Politieke strijd over armenzorg: publiek of particulier?
Helena Mercier 1870 Helena Mercier
Grondlegster maatschappelijk werk
1871 Genootschap Liefdadigheid naar vermogen
Moderrnisering van de armenzorg
Marie Kruseman was van 1883 tot 1889 de eerste bedrijfsmaatschappelijk werkster. 1883 De sociale fabriek
Marie Kruseman, eerste bedrijfsmaatschappelijk werkster
Leerlingen van de School voor maatschappelijk werk in 1908 1899 Opleidingsinrichting voor socialen arbeid
Het begin van de professionalisering
Johanna ter Meulen 1903 Vereniging van Woningopzichteressen
Van woninginspectie naar huismeesterschap
Het echtpaar Jonker nam in 1903 het intiatief voor Hulp voor Onbehuisden 1904 Hulp voor Onbehuisden - het echtpaar Jonker
Stedelijke burgerij creëert algemene opvangvoorzieningen
De kinderwetten van 1905 maakten ingrijpen van de overheid mogelijk 1905 Kinderwetten
Basis voor de kinderbescherming en het jeugdstrafrecht
1913 Heleen ter Meulen
De start van het medisch maatschappelijk werk
Zeeburgerdorp vormde in 1918 de eerste woonschool. 1918 Woonschool Zeeburgerdorp
Van opvang van asocialen tot Tokkie-amusement
Tsedaka (rechtvaardigheid) vormt de basis voor de joodse onderlinge zorg 1946 Joods Maatschappelijk Werk
De last van oorlog en vervolging
Logo NVMW 1947 Start beroepsvereniging(en)
Maatschappelijk werkers verenigen zich
afbeelding uit Geyl, Wij en de wijkgeachte, 1947 1947 Werken in wijken
Eb en vloed in aandacht voor de wijk
Marie Kamphuis 1950 Marie Kamphuis
Social casework: empowerment avant la lettte
Het eerste naambordje, op Binnenhof 7. 1952 Ministerie van Maatschappelijk Werk
Van charitas naar professionele zorg
Mr.dr. Bertje Jens was de intellectuele moeder van de beroepscode 1962 Eerste beroepscode
Beroepsnormen en beroepsethiek
Herman Milikowski 1967 Milikowski en `Lof der onaangepastheid`
Het perspectief van de kwetsbare burger
Logo van het JAC Amsterdam 1970 Jongeren Advies Centrum (JAC)
Bloei en inkapseling van de Alternatieve Hulpverlening
Vrouwen tegen verkrachting, ook binnen het huwelijk. 1975 Vrouwenhulpverlening
Socialisatie als oorzaak van problemen
Bedrijfsmaatschappelijk werker Fred Spijkers 1984 Fred Spijkers
Maatschappelijk werker als klokkenluider
1984 Individuele hulpverlening
Hernieuwde aandacht voor het handwerk
Maatschappelijk werk 1987 Beroepsprofiel maatschappelijk werk
1990 Frontliniewerkers
Eerherstel voor zorgzaam paternalisme
Geert van der Laan 1994 Eerste hoogleraar maatschappelijk werk
Leerstoel Marie Kamphuis stichting
2007 Wet maatschappelijke ondersteuning
Op weg naar een participatiesamenleving